REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Unijne dofinansowanie dla realizacji drogi S12

Około 64 mln euro wyniesie dofinansowanie na zaprojektowanie i budowę ponad 17-kilometrowego odcinka S12 od Chełma do MOP Teosin (z wyłączeniem MOP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To efekt umowy o dofinansowanie (Grant Agreement) podpisanej między GDDKiA a Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Umowa jest wynikiem rozstrzygnięcia czwartego konkursu w ramach puli Mobilność Wojskowa instrumentu Łącząc Europę 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF), w którym GDDKiA złożyła swoją aplikację jako samodzielny beneficjent.

Celem projektu jest stworzenie leżącej na sieci TEN-T infrastruktury drogowej o wysokiej przepustowości oraz parametrach technicznych umożliwiających jej wykorzystanie zarówno dla celów cywilnych, jak i wojskowych. W wyniku realizacji inwestycji powstanie droga ekspresowa S12 o długości około 17,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak: obiekty inżynierskie (wiadukty, przejścia dla zwierząt, przepusty), system zarządzania ruchem, ekrany akustyczne, ogrodzenie drogi, system bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe).

W 2023 r., w poprzedniej edycji konkursu CEF 2021-2027, GDDKiA otrzymała dofinansowanie na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S12 na odcinku od MOP Teosin do granicy państwa w Dorohusku o łącznej długości ok. 5,33 km. Realizacja ww. inwestycji odbywa się w ramach projektu z udziałem także innych beneficjentów, w tym strony ukraińskiej. Dofinansowanie unijne dla GDDKiA w ramach tego projektu wynosi ok. 38 mln euro.

Łącznie dla całego przygranicznego odcinka drogi S12 realizowanego w systemie „Projektuj i buduj” o długości blisko 23 km dofinansowanie unijne dla GDDKiA wyniesie ok. 102 mln euro.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA