Drogi Wiadomości

Unijne wsparcie budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia

Ponad 215 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE, w ramach POIiŚ, na budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Koszt inwestycji, włącznie z nadzorem i wykupem gruntów, wynosi łącznie ponad 263 mln zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Obwodnica Poręby i Zawiercia w ciągu DK78

Inwestycja obejmuje budowę dwóch węzłów drogowych: Kuźnica i Kromołów. W ramach zadania powstanie dwanaście obiektów inżynierskich: siedem wiaduktów, cztery mosty, przejście dla zwierząt oraz 30 przepustów ekologicznych. Ponadto zostaną zaprojektowane i wykonane ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki, urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne. Przebudowane zostaną drogi poprzeczne, powstaną przejazdy oraz wjazdy awaryjne.

Droga krajowa nr 78 stanowi istotne połączenie drogowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Budowa obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości położonych wzdłuż tej trasy oraz znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. Realizacja inwestycji wpłynie ponadto na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uspokojenie ruchu.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI