REKLAMA
Energetyka Wiadomości

Unijne wsparcie dla infrastruktury energetycznej na Podkarpaciu

25 września br. w Ministerstwie Energii została podpisana umowa o dofinansowanie rozbudowy infrastruktury energetycznej w województwie podkarpackim.

Dotychczas firmy energetyczne otrzymały ponad 800 mln zł na rozwój swoich projektów.

Projekt został złożony w ramach poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. PGE Dystrybucja S.A. dzięki podpisanej umowie otrzyma ponad 23 mln zł na budowę linii 110 kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz wraz z niezbędną rozbudową stacji 110 kV/SN Nowy Żmigród oraz stacji 110 kV/SN Iwonicz na obszarze województwa podkarpackiego – powiat jasielski i krośnieński.

Dzięki tej inwestycji zwiększą się możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja SA. Realizacja tego projektu przyczyni się do ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych poprzez zwiększenie możliwości przyjęcia do sieci większej ilości energii z OZE. Tym samym zostanie ograniczone zużycie paliw i w konsekwencji, nastąpi obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Autor: Danuta Ryszkowska-Grabowska, Ministerstwo Energii

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA