Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Unijne wsparcie dla S7 Warszawa – Grójec

28 grudnia 2018 r. w CUPT podpisano umowę o dofinansowaniu inwestycji realizowanej przez GDDKiA. Unijne dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 trafi na realizację drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec.

Podpisanie umowy o dofinansowanie, fot. GDDKiATo już 49. projekt z dofinansowaniem unijnym a łączna wartość całkowita tych inwestycji to około 61,8 mld zł. Koszty kwalifikowalne około 36,1 mld zł a wkład unijny to blisko 30,7 mld zł. Podpisana 28 grudnia umowa dotyczy odcinka drogi ekspresowej S7 o długości 29,2 km. Wartość inwestycji to 1 455 712 872,58 zł, wydatki kwalifikowane to 638 174 402,85 zł, a dofinansowanie unijne 542 448 242,42 zł. Budowana droga w całości zlokalizowana jest w sieci kompleksowej TEN-T.

W ramach inwestycji, podzielonej na trzy odcinki realizacyjne, powstanie sześć węzłów drogowych: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Zbudowane zostaną obiekty inżynierskie w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury (m.in. mosty, wiadukty, ściany oporowe i przepusty), dwa Miejsca Obsługi Podróżnych oraz Obwód Utrzymania Drogi. Powstanie system odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenie drogowe, urządzenia organizacji ruchu i BRD, drogi lokalne zostaną przebudowane podobnie jak uzbrojenie terenu kolidujące z inwestycją.

Prace budowlane w terenie ruszą wiosną 2019 roku, a planowany termin oddania do użytkowania kierowcom to wiosna 2021 roku. Nowy wylot z Warszawy w kierunku południowym pozwoli skrócić czas przejazdu na trasie do Radomia i dalej w kierunku Krakowa.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI