REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Uruchomiono kolejną nitkę kanału odejścia Jazu Augustówka

Wczoraj, 21 maja 2020 r. na Lubelszczyźnie, w gminie Drelów, została uruchomiona kolejna nitka kanału odejścia Jazu Augustówka, który retencjonuje wodę w Kanale Wieprz-Krzna.

 
Jaz Augustówka na Lubelszczyźnie piętrzy wodę na potrzeby retencji korytowej, fot. Wody Polskie
Jaz Augustówka na Lubelszczyźnie piętrzy wodę na potrzeby retencji korytowej, fot. Wody Polskie
Dzięki piętrzeniu system nawadnia ponad 500 hektarów okolicznych pól. To kolejny przykład działania z zakresu retencji korytowej.

Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich oraz Piotr Kazimierski – Wójt Gminy Drelów, podpisali porozumienie w sprawie nawodnień w gminie Drelów. Gmina będzie przeznaczać pieniądze na melioracje szczegółowe tak, aby zwielokrotnić efekt działań z zakresu retencji korytowej realizowanych przez Wody Polskie. Jak podkreślił Prezes Przemysław Daca, jest to praktyczny początek partnerstwa wodnego, czyli współpracy Wód Polskich, samorządów, spółek wodnych, rolników w celu przeciwdziałania skutkom suszy rolniczej.

Wójt gminy Drelów podkreślił, że dzięki uruchomieniu Jazu Augustówka do gminy powróciło życie. Nad łąkami znów pojawiły się poranne mgły, powróciły ptaki. Obecni na spotkaniu lokalni rolnicy zaznaczyli, że deficyt wody na tym terenie obserwowany był od 16 lat, a ostatnie lata były szczególnie suche. Teraz dzięki piętrzeniu na jazie Augustówka, za sprawą działań Wód Polskich, wreszcie pojawiła się woda. Zdaniem rolników już teraz widać, że efekty będą wymierne. Dzięki nawodnieniom spodziewany jest wzrost plonów o ok. 30%. Prezes Wód Polskich podziękował samorządowcom, w tym Wójtowi Gminy Drelów, za dobrą współpracę i zaangażowanie w poprawę bilansu wodnego na terenie gminy. Nawodnienia są inicjatywą gminy Drelów i Zarządu Zlewni Biała Podlaska, który jest jednostką Wód Polskich.

W województwie lubelskim koszt inwestycji z zakresu utrzymania i retencji korytowej wyniesie 12 mln złotych. Planowanych jest 45 zadań w RZGW Lublin, 20 w RZGW Rzeszów i 20 w RZGW Warszawa – to regiony wodne, które nadzorują wody płynące na terenie województwa lubelskiego.

Nowa inwestycja jest jedną z 645 zadań, które mają być zrealizowane w ciągu 3 lat, za łączną kwotę 154,7 mln zł. Działania z zakresu retencji korytowej są nisko kosztowe, ale bardzo efektywne. W tym roku w całej Polsce przewidziane są zadania na łączną kwotę 60 mln zł.

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA