REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

W Elektrowni Ostrołęka C powstanie blok gazowy

Spółki Enea i Energa zakończyły szczegółowe analizy dotyczące projektu Ostrołęka C. Wykazały one zasadność zmiany projektu na realizację elektrowni zasilanej paliwem gazowym.

 
Zdjęcie: Enea
Zdjęcie: Enea
Przeprowadzone przez Eneę i Energę analizy projektu uzasadniają kontynuację przedsięwzięcia w technologii wykorzystującej gaz ziemny, jako paliwo w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Na wynik analiz wpływ mają zarówno zmiany regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej, jak też polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych, wskazujące na istotnie większą dostępność finansowania dla projektów energetycznych opartych na spalaniu gazu. Istotnym czynnikiem było również przejęcie kontroli nad Energą SA przez PKN Orlen, którego strategia nie zakłada inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o spalanie węgla.

Analiza techniczna potwierdziła możliwość realizacji wariantu gazowego w lokalizacji budowanego bloku. Informacje dotyczące szczegółowych rozwiązań będą przekazywane wraz z postępem rozmów i ustaleń dotyczących projektu. Projekt pozostaje istotny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz wpisuje się w trwający już proces modernizacji polskiej energetyki.

W dniu 2 czerwca 2020 roku zostało zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy Eneą, Energą oraz PKN Orlen, określające główne zasady współpracy w projekcie gazowym. Obejmują one w szczególności kontynuację współpracy Enei z Energą w ramach istniejącej spółki celowej, tj. Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. i dokonanie rozliczenia pomiędzy Eneą i Energą kosztów związanych z projektem oraz dokonanie rozliczenia z wykonawcami projektu, według dotychczasowych zasad. Uwzględniają ewentualną rolę PKN Orlen w projekcie gazowym w charakterze nowego wspólnika oraz udział Enei w projekcie gazowym jako wspólnika mniejszościowego z ograniczonym kwotowo limitem zaangażowania, w konsekwencji czego Enea nie będzie podmiotem współkontrolującym Elektrownię Ostrołęka. Zasady współpracy wskazują również na realizację działań dla pozyskania finansowania dla projektu gazowego przez Energę wspólnie z PKN Orlen.

Źródło: Enea S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA