Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wbicie pierwszej łopaty na budowie obwodnicy Olesna

19 marca 2021 r. symbolicznym wbicie pierwszej łopaty rozpoczęła się budowa 25 km obwodnicy Olesna. Obwodnica Olesna powstanie w ciągu drogi ekspresowej S11 do IV kwartału 2022 r.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
– Rozpoczynamy budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11, która w przyszłości będzie miała blisko 500 km długości i połączy porty woj. zachodniopomorskiego z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. 25-kilometrowa obwodnica Olesna jest jednocześnie niemal połową długości całej S11 na terenie województwa opolskiego. Pracujemy nad kolejnymi odcinkami. W 2025 roku planujemy połączyć obwodnicę Olesna z S8, a całą S11 od Bałtyku po Śląsk chcielibyśmy udostępnić kierowcom w 2029 r. – podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Umowa w systemie „Projektuj i buduj” została podpisana 20 maja 2019 r. Jej wartość opiewa na kwotę 667 mln zł. Wykonawcą jest Konsorcjum spółek MIRBUD oraz KOBYLARNIA. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 18 grudnia 2020 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję ZRID. Wykonawca inwestycji po przekazaniu placu budowy przystąpił do prac przygotowawczych. Geodeci wytyczyli przebieg drogi w terenie, przeprowadzono wycinkę drzew i rozpoczęto odhumusowanie terenu budowy.

Zakres inwestycji


Początek przebiegu nowej drogi ekspresowej będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kolonii Ciarka w ramach  tymczasowego ronda łączącego istniejącą DK11 z S11. Koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, w pobliżu  miejscowości Łomnica. Docelowo dwujezdniowa obwodnica Olesna, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i nośności 11,5 t/oś, zostanie połączona z sąsiednimi odcinkami ekspresówki. Dla fragmentu od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Z kolei dla odcinka od końca obwodnicy Olesna w kierunku Lublińca i Tarnowskich Gór opracowywane są możliwe warianty przebiegu i na jeden z nich zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Obiekty inżynierskie


Inwestycja przewiduje także budowę 24 obiektów mostowych, węzła Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami. Wśród zaprojektowanych obiektów mostowych największe z nich to dwa wiadukty nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry – Kluczbork o długości całkowitej odpowiednio około 135 m oraz 126 m.

Projekt przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Korzyści wynikające z budowy obwodnicy


Nowa trasa zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc nowoczesne drogowe połączenie dla województw wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na aktywizację gospodarczą terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie S11 oraz w województwie opolskim.

Docelowo obwodnica Olesna stanowić będzie fragment drogi ekspresowej S11, która ma charakter ogólnopolski i połączy porty woj. zachodniopomorskiego z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym.

Tekst: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI