REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wiemy kto wykona dokumentację obwodnicy Blachowni i Herb

GDDKiA wybrała ofertę konsorcjum firm TRAKT Sp. z o.o. Sp. K. i TRAKT Sp. z o.o. jako najkorzystniejszą w przetargu na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Blachowni i Herb.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Dokumentacja będzie obejmowała opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla budowy obwodnicy Blachowni i Herb wraz z jej uzyskaniem. Wartość oferty to 3 999 929,25 zł.

Termin realizacji   


Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 39 miesięcy, na co składają się: 32 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Blachownia i Herby jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. W przyszłości odcinek ten będzie kluczowy z uwagi na połączenie autostrady A1 z planowaną drogą ekspresową S11. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, bowiem w ostatnich lata na tym odcinku dochodziło do licznych zdarzeń drogowych oraz odciąży istniejący układ komunikacyjny. Inwestycja poprawi również komfort i warunki przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze krajowej nr 46 od Lublińca do Częstochowy. Długość obwodnicy wyniesie ok. 10,8 km. 

Przeprowadzenie procesu przygotowawczego dla tej inwestycji przewidziano w latach 2020-2024.  

Realizacja inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” planowana jest w latach 2025-2028. 

Efekt

Między innymi dzięki  tej  inwestycji  droga krajowa  78  o długości około 230 km,  rozpoczynająca się na granicy z Republiką Czeską przebiegająca przez województwa śląskie i świętokrzyskie, aż do DK73 w Chmielniku, ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca, stając się jednocześnie, bezpieczniejszą i bardziej komfortową.   Realizacja  czterech  obwodnic  w nowym śladzie  DK78  (Pradeł, Kroczyc, Szczekocin i Goleniów, Nakła Śląskiego oraz Świerklańca) pozwoli kierowcom na wybór drogi o parametrach technicznych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym. Umożliwi zrównoważony rozwój tych miejscowości, podniesie poziom zdrowia i komfort życia mieszkańców. 

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA