Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wiemy kto zaprojektuje rozbudowę 3 odcinków DK79

Kielecki Oddział GDDKiA wyłoniły oferty w przetargach na projekty rozbudowy trzech odcinków drogi krajowej nr 79 o łącznej długości 42 km. Chodzi o odcinki: Skrzypaczowice – Osiek, Osiek – Połaniec i Połaniec – Słupia.

Wiosną GDDKiA ogłosiła przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy trzech odcinków drogi krajowej nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków o łącznej długości około 42 km. W oparciu o te projekty będzie można między innymi dostosować drogę do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś na odcinkach: Skrzypaczowice – Osiek (9,9 km), Osiek – Połaniec (12,6 km) oraz Połaniec – Słupia (19,8 km). Wyłonieni w trzech przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowych, uzyskanie tych decyzji, wykonanie projektów rozbudowy odcinków drogi i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu 34 miesięcy od podpisania umowy. W czerwcu analogiczny przetarg ogłoszony został dla czwartego świętokrzyskiego odcinka drogi krajowej nr 79 Ożarów – Sobótka o długości około 11,5 km.

W założeniu nadwiślańska droga krajowa nr 79 na czterech świętokrzyskich odcinkach o łącznej długości około 54 km będzie miała dwa pasy ruchu po 3,5 metra szerokości, a po obu stronach opaski bitumiczne (0,5 m). Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać między innymi:
– rozbudowę drogi po istniejącym śladzie do parametrów jednojezdniowej drogi klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym),
– zwiększenie nośności do 115 KN/oś,
– przebudowę/rozbudowę skrzyżowań, w tym wydzielenie lewoskrętów w zależności od potrzeb,
– przebudowę/budowę zatok autobusowych, chodników, odwodnienia,
– przebudowę istniejących zjazdów i budowę koniecznych dróg dojazdowych,
– budowę kanału technologicznego i urządzeń ochrony środowiska,
– przebudowę obiektów mostowych, przepustów, mediów,
– wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W postępowaniu przetargowym dla odcinka Skrzypaczowice – Osiek komisja przetargowa wyłoniła ofertę firmy Safege opiewającą na około 1,4 mln złotych, dla odcinka Osiek – Połaniec ofertę Contek za około 1,8 mln złotych, a w przetargu na dokumentację dla odcinka Połaniec – Słupia ofertę Robimart za około 2,3 mln złotych. Jednym z warunków podpisania umów z wykonawcami jest brak odwołań od decyzji komisji przetargowej.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI