Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Wizyta wiceministra gospodarki na inwestycjach Wód Polskich na Żuławach

Żeby się przekonać, na czym polegają melioracje, trzeba przyjechać na Żuławy – zaznaczył wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski.

 
Zdjęcie: Wody Polskie
Zdjęcie: Wody Polskie
Podczas wizyty roboczej w regionie, wiceminister zapoznał się z prowadzonymi w tym regionie inwestycjami przeciwsuszowymi i przeciwpowodziowymi oraz funkcjonowaniem miejscowych obiektów hydrotechnicznych.

Przedstawiciele RZGW w Gdańsku i wiceminister Witkowski omówili priorytetowe zadania Wód Polskich w zakresie wdrażania Planu Przeciwdziałaniu Skutkom Suszy, w tym program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław.

Wiceminister Grzegorz Witkowski zwiedził kilka stacji pomp, które odpowiadają za utrzymanie właściwych stosunków wodnych na Żuławach. Melioracje wodne na Żuławach, których elementem są stacje pomp, pełnią nie tylko rolę odwadniającą, chroniąc położone w depresji poldery przed zalaniem, ale także dostarczają wodę do nawadniania rozległych terenów rolniczych, dzięki czemu stanowią jeden z elementów walki ze skutkami suszy rolniczej.
 
Zdjęcie: Wody Polskie
Zdjęcie: Wody Polskie

Wiceminister Witkowski odwiedził także przebudowywany właśnie węzeł wodny Przegalina, śluzę Gdańska Głowa, następnie miejsce przygotowywanej budowy wrót sztormowych na Tudze. Przebudowa węzła Wodnego Przegalina jest jedną z kluczowych inwestycji przeciwpowodziowych Wód Polskich w regionie i właśnie wchodzi w decydującą fazę. Na początek czerwca planowane jest uruchomienie dla żeglugi śluzy południowej. Odbudowa ostróg dobiega końca, ostatnie 6 ostróg z planowanych 19 jest właśnie wykańczanych. Budowa wrót sztormowych jest w fazie przygotowawczej, pozostałe zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Przebudowa Przegaliny i budowa wrót sztormowych to zadania dofinansowanego przez Unię Europejską projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II”, który składa się z pięciu zadań:
– Budowy wrót sztormowych na rzece Tudze;
– Przebudowy stopnia wodnego Przegalina;
– Odbudowy budowli regulacyjnych na Wiśle – dziewiętnastu ostróg ;
– Rozwoju systemu monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP);
– Oceny efektywności inwestycji „Przebudowa ujścia Wisły etap I”, badań modelowych i batymetrii.

Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2022 r., a jego koszt wynosi 126 mln zł, z czego wkład Unii Europejskiej to 85 proc.

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI