REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Wmurowano kamień węgielny na budowie Centrum Innowacji PG

26 listopada 2021 r. na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Ekoinnowacji PG.

 

Zdjęcie: Polimex Mostostal SA, www.polimex-mostostal.pl
Zdjęcie: Polimex Mostostal SA, www.polimex-mostostal.pl

Centrum Ekoinnowacji (CEI) to niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla samej uczelni, ale również dla Pomorza. Będzie bowiem zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu, czyli budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska.

W uroczystości na terenie budowy wzięli udział: Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna, wiceprezydent Gdańska Monika Chabior, prezes Polimex Infrastruktura Jacek Szuta, który reprezentował wykonawcę inwestycji (grupa Polimex Mostostal), a także władze uczelni, na czele z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG.

– Budowa Centrum Ekoinnowacji PG wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed którymi staje całe nasze obecne pokolenie, takim jak walka o czystość planety, czy wdrażanie ekologicznych rozwiązań do codziennego życia –
mówił podczas uroczystości prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Jesteśmy bardzo dumni z obiektu, który tu powstaje. Posłuży on przyszłym pokoleniom studentów i naukowców w rozwijaniu ich kompetencji oraz ich projektów badawczych, ale przede wszystkim całemu społeczeństwu i jego potrzebom.

Podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek przekazał też rektorom uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita czeki od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację inwestycji oraz działań rozwojowych i badawczych. Politechnika Gdańska otrzymała prawie 15 mln zł, Uniwersytet Gdański 13,8 mln zł, a Gdański Uniwersytet Medyczny, który podlega Ministerstwu Zdrowia, blisko 1 mln zł.

– Dzisiejsza uroczystość wmurowania podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej to wielkie święto dla nas wszystkich. Rozpoczynamy budowę zaplecza badawczo-rozwojowego dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza i pierwszego w Polsce centrum realizującego ideę miast ekologicznych.

Nasza spółka Polimex Infrastruktura ma najwyższe kompetencje do realizacji tak ambitnych, pełnych zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań projektów – powiedział Krzysztof Figat, prezes Polimex Mostostal S.A.

Budynek w zgodzie ze środowiskiem

Projekt Centrum Ekoinnowacji został przygotowany przez pracowników Wydziału Architektury PG pod przewodnictwem prof. Antoniego Taraszkiewicza. Będzie to budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny, o wysokości niespełna 18 m. Kondygnacje nadziemne budynku zajmą głównie sale konferencyjno-szkoleniowe, laboratoria oraz pomieszczenia biurowe, a w kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż i pomieszczenia magazynowe.

Budynek zaprojektowano jako przyjazny dla środowiska i z zastosowaniem zaawansowanych i innowacyjnych technologii, m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych, proekologicznych systemów pozyskiwania energii odnawialnej takich jak ogniwa fotowoltaiczne i  pompy ciepła.

Innowacje i ekologia

Centrum Ekoinnowacji umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych. Będą one opracowywane przez kadry naukowe PG (głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska), które będą prowadzić projekty badawcze na potrzeby ekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej. Inwestycja będzie również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z sześciu nowo powołanych Centrów Naukowych PG. Działalność tego centrum skupia się na następujących obszarach:
– Środowisko:  gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa,
– Energia:  efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
– Budownictwo:  energooszczędne budownictwo kubaturowe i transportowe, konstrukcyjne podstawy instalacji energetycznych,
– Mobilność:  infrastruktura drogowa i kolejowa, transport miejski, rozwój ekologicznych form transportu,
– Rewitalizacja:  przestrzenie publiczne i przyjazne mieszkańcom, budownictwo energooszczędne, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych,
– Edukacja:  kształcenie przyszłych kadr ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych,
– Przemysł:  transfer wiedzy i kompetencji do gospodarki.

Źródło: tekst Polimex Mostostal SA, www.polimex-mostostal.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA