REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa WAT

11 kwietnia 2024 roku na terenie Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uroczyście wmurowano kamień węgielny oraz kapsułę pod budowę Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej.

Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl

11 października 2023 r. Unibep podpisał umowę na realizację Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa, w którym znajdą się laboratoria i pomieszczenia dydaktyczne Wydziału Cybernetyki WAT oraz Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa MON. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 200,0 mln zł brutto, tj. ok. 163,3 mln zł netto.

Symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego pod powstającą inwestycję dokonali m.in.: Stanisław Wziątek, Podsekretarz Stanu w MON, gen. bryg. Przemysław Wachulak, a także Paweł Dziuba, dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki, oraz Leszek Gołąbiecki, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Wykonawczy Unibep SA.

W uroczystości uczestniczyli: Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. dyw. Karol Molenda, Zastępca Dowódcy Komponentu WOC gen. bryg. Mariusz Chmielewski, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON Jakub Mykowski, Dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, przedstawiciele MON, Sztabu Generalnego WP, ECSC oraz Akademii.

Status realizacji

– Budowa jest na etapie wykonywania konstrukcji, części podziemnej budynku. Biorąc pod uwagę bieżące zaawansowanie, należy stwierdzić, że realizacja jest na dobrej drodze do osiągnięcia zamierzonego celu. Dotychczas, największe wyzwanie stanowiła przebudowa sieci uzbrojenia terenu. Budowa znajduje się w centralnym punkcie Akademii, w którym zbiega się większość instalacji podziemnych. Dokumentacja nie odzwierciedlała rzeczywistej ich lokalizacji, co w połączeniu z koniecznością umożliwienia bieżącej pracy wielu obiektów wymagało perfekcyjnego rozpoznania, koordynacji, elastyczności i szybkiego reagowania na zmieniające się warunki. Pomimo znacznego skomplikowania dotychczasowych prac przed nami są jeszcze największe wyzwania związane z realizacją specjalistycznych instalacji i dostawą niestandardowego, nowoczesnego, precyzyjnego, wyposażenia oraz skoordynowanie tej realizacji i dostaw z robotami wykończeniowymi – relacjonuje Adam Topolewski, Kierownik Budowy Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa WAT.

Obiekt, wyróżnia się wysokim stopniem zaawansowania technicznego oraz znaczną ilością skomplikowanych nowoczesnych technologii, instalacji w tym w większości komputerowych i bezpieczeństwa oraz nowoczesnym wyposażeniem niezbędnym do szkolenia najwyższej klasy specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa, jednego z kluczowych obecnie kierunków rozwoju sił zbrojnych decydującego o skuteczności na współczesnym polu walki . Wartość przewidzianych instalacji i wyposażenia w budynku przekracza 60%, podczas gdy wartość robót budowlanych to niespełna 40% wartości inwestycji. Realizacja odbywa na zamkniętym terenie z ograniczonym dostępem z zewnątrz co stanowi dodatkowe wyzwanie.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA