REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wniosek o decyzję środowiskową dla drugiego odcinka Sądeczanki

GDDKiA złożyła wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy drugiego odcinka drogi krajowej nr 75 od Brzeska do Nowego Sącza tzw. Sądeczanki.

 
Wizualizacja: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastrukura/
Wizualizacja: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastrukura/
Wniosek ten złożony został wraz z raportem oddziaływania na środowisko i niezbędnymi mapami obszaru, na którym będzie realizowana droga.

Dla pierwszego odcinka DK75 Brzesko – Nowy Sącz 23 września 2021 r. do Wojewody Małopolskiego został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
 – Kolejny etap prac przygotowawczych zmierzających do budowy Sądeczanki za nami. Droga krajowa nr 75 łącząca Brzesko z Nowym Sączem musi powstać na całym przebiegu. Aby tak się stało, potrzebna jest zgoda wszystkich zainteresowanych stron. Liczymy na konstruktywną postawę samorządów i organizacji społecznych – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Drugi odcinek drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz będzie dwujezdniową drogą klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 50 km. Każda z jedni będzie miała po dwa pasy ruchu. Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wyeliminowaniem zjazdów.

Wariant przebiegu drogi, który został zarekomendowany, powstał w wyniku optymalizacji prac projektowych, prowadzonych od ponad 36 miesięcy w dwóch stadiach: korytarzowego (SK) i techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Wybór wariantu rekomendowanego, a także dwóch alternatywnych, poprzedzony został analizami korytarza od Brzeska do Nowego Sącza o szerokości prawie 20 km, a także licznymi spotkaniami z mieszkańcami i samorządami. Końcowy wybór wariantów poprzedziły także dwa spotkania: organizowane przez krakowski oddział GDDKiA posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z 21 lipca 2020 roku, a także organizowane przez centralę GDDKiA w Warszawie posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z 5 stycznia 2021 roku. Na każdym z tych spotkań przedstawiciele zaproszonych gmin i instytucji mogli przedstawić swoje postulaty i wnioski co do przebiegu trasy.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastrukura/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA