REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Wniosek o DŚU dla S12 Radom Południe – Puławy Zachód

Ruszył kolejny etap przygotowań do budowy 67 km drogi ekspresowej od węzła Radom Południe na skrzyżowaniu z S7 do węzła Puławy Zachód (poprzednio Bronowice) i początku istniejącej S12.

 
Źródło: GDDKiA
Źródło: GDDKiA
Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie GDDKiA złożyła wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. Efektem końcowym przeprowadzonego przez RDOŚ postępowania administracyjnego będzie ustalenie przebiegu nowej trasy.

Wybór wariantu optymalnego


Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna, gdzie w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy. We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej skierowanym do RDOŚ wskazaliśmy jako preferowany wariant B (kolor brązowy) z podwariantem AB.

67 km nowej dwujezdniowej trasy


Wybrany wariant preferowany o długości ok. 67  km przebiega przez teren gmin Orońsko, Kowala, Radom, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. Przyszła trasa będzie posiadała  dwie  jezdnie po  dwa  pasy ruchu,  a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez  siedem  węzłów:  Radom Południe,  Radom  Kowala,  Radom  Skaryszew,  Tczów,  Zwoleń,  Czarnolas  i  Puławy Zachód (dawniej  Bronowice).

Co dalej?


Konsorcjum firm  Schuessler  Plan Inżynierzy oraz  Safage, które wykonuje dokumentację projektową,  pozostało uszczegółowienie rozwiązań technicznych oraz prace związane z rozpoznaniem geologicznym podłoża dla wariantu, dla którego RDOŚ wyda decyzję środowiskową. Termin umowny mija z końcem 2021 roku. Kolejnym krokiem, po pozyskaniu środków finansowych, będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, który w systemie „Projektuj i buduj” zrealizuje inwestycję.

S12 granica woj. łódzkiego i mazowieckiego – Radom


Przyszła trasa S12 w województwie mazowieckim będzie miała  długość  ok. 107 km. Dla  ponad  41-kilometrowego odcinka od  granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do Radomia  trwa  już  postępowanie administracyjne prowadzone przez  RDOŚ  w Warszawie w sprawie  wydania  decyzji  środowiskowej  dla  wariantu 2  (kolor pomarańczowy). Wybrany wariant preferowany o długości ok. 41,3 km przebiega przez teren gmin Gielniów, Rusinów, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez trzy węzły – Gielniów, Przysucha i  Wieniawa. 

Po pozyskaniu decyzji, uszczegółowieniu dokumentacji na etapie II  Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej, a następnie przyznaniu finansowania na realizację, będziemy mogli ogłosić przetarg na wybór wykonawcy w systemie „Projektuj i buduj”, który zaprojektuje i wybuduje drogę.

S12 Piotrków Trybunalski – granica woj. łódzkiego i mazowieckiego

Trwa postępowanie przetargowe  na  aktualizację  Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego  dla dróg ekspresowych S12 i S74 w woj. łódzkim.  Droga ekspresowa S12 od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy z woj. mazowieckim i droga S74 (od S12 w okolicy Opoczna) do granicy z woj. świętokrzyskim ujęta jest w jednej  decyzji  środowiskowej, wydanej 30 maja 2019 roku. Nieco ponad trzy miesiące później – 8 sierpnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał dla tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji wpłynęły dwa odwołania. Mimo to Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,  postanowieniem z 11 października 2019  roku,  utrzymał w mocy rygor natychmiastowej wykonalności. Po szczegółowej analizie dokumentów 25 maja 2020 roku zostaliśmy jednak wezwani do uzupełnienia części raportu środowiskowego, przede wszystkim w zakresie pełnej całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej, zaktualizowania STEŚ, nowej prognozy ruchu, analizy hałasu i analizy wielokryterialnej.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA