Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Zwolenia

Ruszył kolejny etap przygotowań do budowy ok. 10 km obwodnicy Zwolenia w ciągu DK79. Do Burmistrza Miasta Zwoleń GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Efektem końcowym przeprowadzonego postępowania administracyjnego będzie ustalenie przebiegu nowej trasy.

Wybór wariantu optymalnego

Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna. W oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy, oznaczony jako wariant 1. We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej skierowanym do Burmistrza Miasta Zwoleń wskazano go jako preferowany.

Opis wariantu

W preferowanym rozwiązaniu trasa ma długość ok. 10 km i przebiega przez obszar gminy Zwoleń po wschodniej stronie miasta. Przyszła trasa będzie posiadała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej będzie możliwa poprzez węzeł z drogą S12 oraz 4 skrzyżowania: dwa z istniejącym przebiegiem DK79, jedno z istniejącym przebiegiem DK12 oraz jedno z drogą powiatową.

Obwodnica Zwolenia

Obwodnica planowana jest w nowym śladzie DK79 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W październiku 2020 r. zawarta została umowa z Multiconsult Polska na przygotowanie dokumentacji projektowej o wartości ok. 2,4 mln zł. Termin ich zakończenia przypada na początek 2024 r.

Zadaniem projektanta jest wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej.

Obwodnica Zwolenia wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 12 i 79. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Zwoleniu. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami. Prace nad tym ciągiem również trwają.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI