REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wniosek o wydanie DŚU dla budowy obwodnicy Lędzin

GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Lędzin w ciągu drogi krajowej n r46. Organem prowadzącym postępowanie w tej sprawie jest Wójt Gminy Chrząstowice. Decyzja środowiskowa kończąca postępowanie administracyjne zatwierdzi przebieg trasy.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Jak wybrany został wariant?

Przed złożeniem wniosku opracowana została dokumentacja projektowa. Ważnym jej elementem była wielokryterialna analiza porównawcza, w której w oparciu o szereg kryteriów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych biuro projektowe zaproponowało najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy. Dla budowy obwodnicy Lędzin zarekomendowano wariant 4.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to decyzja administracyjna, która ostatecznie zatwierdzi przebieg obwodnicy Lędzin, przeznaczony do dalszych prac projektowych. Uzyskanie decyzji umożliwi również ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót w systemie „Projektuj i buduj”. Ostatnią decyzją administracyjną będzie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), umożliwiające przejęcie terenów pod budowę, wypłatę odszkodowań za nie i rozpoczęcie prace w terenie.

Zakres i cel inwestycji

Proponowana w tym wariancie trasa będzie miała długość 3,7 km. Rozpoczynać się będzie na granicy Opola z gminą Chrząstowice, a jej koniec będzie zlokalizowany w ciągu DK46 przed mostem na rzece Jemielnica. Lędziny ominie po jej stronie południowej. Będzie to droga jednojezdniowa, dwupasowa, ze skrzyżowaniami.

Cel inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Lędzin jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu DK46. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenia przepustowości dróg.

Inwestycja stanowić będzie element nowego ciągu DK46 jako drogi wylotowej z Opola w kierunku wschodnim. Pozwoli na sprawniejsze skomunikowanie stolicy województwa opolskiego z Częstochową i dalej z Warszawą. Po oddanych do ruchu obwodnicach Nysy, Niemodlina i Myśliny jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort podróżowania po DK46.

Realizacja prac budowlanych zaplanowana została na lata 2027-2029, po wcześniejszym przeprowadzeniu wszystkich etapów prac przygotowawczych i uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA