REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wniosek o wydanie DŚU dla południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa

Białostocki Oddział GDDKiA złożył do burmistrza Augustowa wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla południowo-wschodniej obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 16. Jako preferowany wskazano wariant 2 o długości 7,31 km.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Przystosowana do ciężkiego ruchu

Zgodnie ze złożonym wnioskiem obwodnica zaczyna się od ronda za istniejącą DK8, w odległości około 2 km na południe od węzła Augustów. Kończy się włączeniem w istniejącą drogę krajową nr 16 za przecięciem z linią kolejową. Planowana obwodnica będzie drogą jednojezdniową, przystosowaną do przenoszenia obciążeń do 11,5 t/oś.

W ramach zadania przewidziano też wybudowanie dróg dla pieszych i rowerów.

Część większego projektu

Obwodnica Augustowa to element szerszego zadania obejmującego modernizację całego ciągu DK16 między Augustowem a granicą państwa w Ogrodnikach. Droga zyska na całej długości szerokość minimum 7 metrów oraz nośność 11,5 tony na oś, co umożliwi wykorzystanie jej do ruchu cięższego niż obecnie.

Planowana obwodnica ma więc zapobiec wjeżdżaniu ciężarówek do miasta właśnie od strony Ogrodnik. Przejmie ruch tranzytowy prowadząc go poza obszarami zabudowy miejskiej.

Ochrona środowiska

Przyszła trasa ma być bezpieczna dla środowiska naturalnego. Dlatego zaplanowane zostały przejścia dla zwierząt (małych, średnich i dużych), ekrany przeciwolśnieniowe oraz ekrany akustyczne chroniące przed hałasem. W celu ochrony środowiska wodnego przewidziano wybudowanie odcinkowej kanalizacji deszczowej, rowów trawiastych, zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych do tego separatory i osadniki.

Trochę historii

Prace projektowe nad obwodnicą Augustowa rozpoczęły się pod koniec 2019 r. Początkowo analizowano sześć wariantów, potem – w drugiej połowie 2020 r. – rekomendowano do dalszych prac trzy warianty, w tym samorządowy tzw. wariant burmistrza.

Przeprowadzona analiza wielokryterialna wskazała jednak – jako najkorzystniejszy – wariant 2 który wypadł najlepiej pod kątem kryterium technicznego, środowiskowego, ekonomicznego i społecznego.

Wniosek rozpatrzy burmistrz

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o wydanie decyzji środowiskowej trafił do burmistrza Augustowa. Wariant wskazany jako preferowany zlokalizowany jest w przeważającej części na terenie miasta Augustów (gmina miejska), a planowana droga ma klasę GP (główna ruchu przyspieszonego).

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA