Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wniosek o ZRID dla obwodnicy Kędzierzyna-Koźla

27 stycznia 2020 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla o długości ok. 14,6 km.

Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Umowa na realizację tej inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” została podpisana 15 października 2018 r. Uzyskanie decyzji ZRID umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót, których zakończenie planowane jest na koniec 2022 r.

Zakres inwestycji


Od istniejącego odcinka dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla pobiegnie nowa trasa o nawierzchni bitumicznej. Początkowo będzie to droga jednojezdniowa, z dodatkowym pasem do wyprzedzania, a od niemal połowy odcinka w tradycyjnym układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Włączy się do istniejącego przebiegu DK40 na terenie woj. śląskiego.

Obiekty inżynierskie


W ramach inwestycji powstanie 19 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne)

Bezpieczeństwo


Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:
– bariery ochronne rozdzielające ruch oraz bariery osłonowe,
– oznakowanie poziome i pionowe,
– ogrodzenie drogi,
– elementy systemu zarządzania ruchem,

Korzyści wynikające z budowy obwodnicy


Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe, Kędzierzyn-Koźle i Pyskowice oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Po jej oddaniu z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z Zakładu Azotowego w Kędzierzynie Koźlu. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza budowanej obwodnicy.

Kalendarium

15 października 2018 r. – podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy.
5 czerwca 2019 r. – złożenie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
20 listopada 2019 r. – wydanie zmienionej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
27 stycznia 2020 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Tekst i grafika: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI