REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wniosek o ZRID dla S19 Kamień – Sokołów Małopolski Północ

18 października do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 na północ od Rzeszowa, tj. od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Uzyskanie decyzji ZRID umożliwi Wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych, których zakończenie planowane jest w kwietniu 2022 r.

Wniosek w terminie


Umowa z Wykonawcą została podpisana 21 grudnia 2018 r. Obejmuje ona m.in. Kamień Milowy, który dotyczył złożenia przez Wykonawcę w imieniu GDDKiA wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie 10 miesięcy od daty podpisania Umowy, czyli do 21 października 2019 r. Oznacza to więc, że Wykonawca zrealizował w terminie umowne zapisy dotyczące realizacji tego Kamienia Milowego.

Opis inwestycji


Odcinek S19 od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ zlokalizowany jest w powiecie rzeszowskim, na terenie miasta i gminy Sokołów Małopolski oraz gminy Kamień. Dostępność drogi dla użytkowników będzie zapewniona poprzez węzły drogowe Kamień i Sokołów Małopolski Północ, natomiast ruch lokalny będzie się odbywał za pomocą dodatkowych jezdni obsługujących przyległe tereny oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych (bez połączenia z drogą ekspresową).
  
Mapa: GDDKiA O/Rzeszów
Mapa: GDDKiA O/Rzeszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres robót

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę m.in.:
– dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 8 km,
– węzłów drogowych Kamień i Sokołów Małopolski Północ,
– Miejsc Obsługi Podróżnych Górno Wschód i Górno Zachód (oba klasy I),
– Obwodu Utrzymania Drogowego na terenie węzła Sokołów Małopolski Północ,
-10 obiektów inżynierskich (6 obiektów nad drogą ekspresową – wiadukty w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, 1 przejście górne dla średnich zwierząt, 1 przejście dolne dla średnich zwierząt, 2 przepusty do celów ekologicznych),
– dodatkowe jezdnie do obsługi ruchu lokalnego,
– infrastruktury służącej ochronie środowiska (ekrany akustyczne, ekrany chroniące nietoperze, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

Realizacja S19 na Podkarpaciu


W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Stan jej realizacji przedstawia się następująco:
– 30,2 km – oddane do ruchu od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe,
– 54,2 km – 6 odcinków w realizacji w systemie „Projektuj i buduj” (na jednym odcinku rozpoczęto już roboty budowlane, a na pięciu zakończono etap projektowania i złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID),
– 85,2 km – 5 odcinków w przygotowaniu (w trakcie przetargu lub na etapie opracowywania koncepcji programowej).

Kalendarium

18 września 2015 r. – ogłoszenie dwuetapowego przetargu na zaprojektowanie i budowę (23.06.2017- zaproszenie do składania ofert).
21 grudnia 2018 r. – podpisanie umowy – Wykonawca Budimex S.A., wartość umowy: 286 403 716,49 zł.
18 października 2019 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.
30 kwietnia 2022 r. – planowany termin zakończenia robót.

Tekst, zdjęcie i mapa: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA