REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wniosek o ZRID dla S74 Przełom/Mniów – Kielce

Kielecki Oddział GDDKiA złożył wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S74 od Mniowa do Kielc.

 

Grafika: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Grafika: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/

Inwestycja realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj” od marca 2022 r.

Uzyskanie decyzji ZRID pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych, a także procedury związanej z wyceną i wypłatą odszkodowań za nieruchomości pod drogę. Planowane zakończenie robót to II połowa 2025 roku. Inwestycję za ok. 537,7 mln zł realizuje konsorcjum z liderem Mirbud.

Szybszy tranzyt, łatwiejszy dojazd do Kielc

Odcinek S74 Przełom/Mniów – Kielce Zachód jest kolejną, po obwodnicy Opatowa, aktualnie realizowaną inwestycją w ciągu drogi ekspresowej S74 w województwie świętokrzyskim w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Inwestycja ma ogromne znaczenie nie tylko dla kierowców podróżujących tranzytem na trasie Łódź - Kielce - Rzeszów, ale kompleksowo rozwiązuje również problem dojazdu ze stref podmiejskich do Kielc.   

Aktualnie droga krajowa nr 74, na wjeździe i wyjeździe z Kielc w stronę Mniowa i Miedzianej Góry, jest często zakorkowana, ponieważ ruch tranzytowy nakłada się na ruch lokalny. Nowy dwujezdniowy przebieg S74 sprawi, że mieszkańcy gmin Miedziana Góra i Mniów sprawnie dojadą do stolicy województwa. Droga ekspresowa S74 usprawni przejazd między województwami łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim. Mieszkańcy Kielc i województwa świętokrzyskiego docelowo zyskają bezpieczne i szybkie połączenie z węzłami autostradowymi na A1 i A2. Dzięki inwestycji poprawi się również bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji zaprojektowany i wybudowany zostanie odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 16,4 km, przebiegający przez teren gmin Mniów, Miedziana Góra i Strawczyn. Droga na fragmencie ok. 400 m, począwszy od miejscowości Przełom, biec będzie istniejącym śladem DK74. Następnie odbije w kierunku południowo-zachodnim i poprowadzona po nowym śladzie skomunikuje się z łącznicą węzła S7 Kielce Zachód, wybudowaną w ramach obwodnicy Kielc.  

Zadanie obejmuje budowę dwóch węzłów drogowych Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą DK74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748) oraz budowę obiektów inżynierskich. Zaprojektowano m.in. osiem wiaduktów drogowych, trzy mosty, pięć przejść dla zwierząt dużych (w tym trzy zintegrowane z mostami), 14 przejść dla małych i średnich. Zbudowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska, drogi dojazdowe oraz Miejsce Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Przełom.  

Źródło: tekst GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA