REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Wodociągi Warszawskie wydały ponad 10 mld zł na inwestycje

W ciągu ostatnich 16 lat Wodociągi Warszawskie zrealizowały program inwestycyjny na kwotę ponad 10 mld zł. Środki te pozwoliły nie tylko na budowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ale także na inwestycje zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców w związku z negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Zdjęcie: www.um.warszawa.pl

Klimat wciąż się zmienia, a skutki tych zmian widoczne są także w Warszawie – np. w postaci deszczy nawalnych, które powodują lokalne zalewiska. Aby się przed tym zabezpieczyć, miasto wybudowało nowe, wielkośrednicowe kolektory: Lindego Bis, Mokotowski Bis oraz Wiślany. Wraz ze zbiornikiem retencyjnym utworzonym na terenie Oczyszczalni Ścieków „Czajka” zwiększą wydolność stołecznej sieci kanalizacyjnej o łącznie ok. 140 tys. m3.

Na zwiększenie retencji w mieście wpłynęły też inne zadania zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK): budowa kolektora C-Bis czy kolektora Zachodniego. Wodociągowcy przeprowadzili również modernizacje kolektorów: Nadbrzeżnego czy Burakowskiego. Wszystkie te inwestycje udało się zrealizować dzięki unijnemu wsparciu.

Nowe i zmodernizowane kolektory to działania MPWiK związane z minimalizowaniem negatywnych skutków zmian klimatu. Spółka skupia się także na działaniach, które mają klimatowi służyć – w ostatnich latach zamontowała panele fotowoltaiczne, zwiększając tym samym ilość energii produkowanej z własnych, ekologicznych źródeł. Dziś stołeczne wodociągi, nie tylko dzięki fotowoltaice, ale także poprzez produkcję biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji osadów ściekowych, pozyskują ponad 1/3 zielonej energii potrzebnej do swojej własnej działalności.

Efektywna sieć wodno-kanalizacyjna

Realizacja inwestycji, które zminimalizują skutki zmian klimatycznych, jest ważna. Ale nadal głównym i najważniejszym zadaniem dla wodociągowców jest nieprzerwane dostarczanie wody mieszkańcom stolicy oraz zapewnienie sprawnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dlatego spółka stale buduje i modernizuje zarówno samą sieć, jak i towarzyszące jej obiekty. Chodzi m.in. o budowę nowych pompowni ścieków czy modernizację zakładów. Wśród kluczowych inwestycji w ostatnich latach znalazła się m.in.: modernizacja Zakładu Północnego, dzięki której poprawiła się jakość wody dostarczanej mieszkańcom północnych dzielnic stolicy.

W ciągu ostatnich 16 lat spółka wydała na swój program inwestycyjny ponad 10 mld zł. Niemal 1/3 tej kwoty stanowiło wsparcie unijne.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA