REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Wody Polskie angażują się w ochronę Międzyodrza

Wody Polskie, wspólnie z samorządem, naukowcami i specjalistami z zakresu ochrony środowiska, angażują się w ochronę ekosystemu Międzyodrza. 2 kwietnia w Szczecinie podpisano porozumienie dotyczące pozyskania środków finansowych na rewitalizację tego cennego przyrodniczo obszaru. To pierwszy krok do utworzenia Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry.

Zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Porozumienie, którego celem jest współpraca przy realizacji projektu „Międzyodrze – zwiększenie skuteczności zrównoważonej ochrony przyrody” podpisały cztery podmioty: Województwo Zachodniopomorskie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Uniwersytet Szczeciński.

– Planujemy wyłączyć te obszary, które są szczególnie chronione przyrodniczo, z jakichkolwiek procesów inwestycyjnych i ingerencji. Tam, gdzie jest to niezbędne, przeprowadzić prace związane z umożliwieniem przepływu między Odrą wschodnią a zachodnią. Według naszych badań i informacji, potrzeba już dzisiaj aktywnej ochrony przyrody. Prawdopodobnie dzisiaj jest tak, że jesteśmy w piku różnorodności przyrodniczej na tym obszarze – powiedział Michał Durka, Dyrektor RZGW w Szczecinie.

Porozumienie jest pierwszym krokiem do pozyskania funduszy unijnych na rewitalizację i ochronę czynną tego terenu. Przewidywanym źródłem dofinansowania projektu jest europejski program LIFE 2021-2027, który ma szansę na uzyskanie nawet 95 proc. dofinansowania.

– Współpraca jest niezbędna do opracowania dokumentacji, a następnie pozyskania funduszy unijnych i zrealizowania tego ważnego dla nas dzieła. Rozpoczynamy pierwszy krok, rozpoczynamy najwcześniej jak można. Proces audytu i inwentaryzacji środowiskowej to jest to, co chcemy zakończyć w przyszłym roku – zaznaczył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Obszar Doliny Dolnej Odry jest obszarem bardzo cennym przyrodniczo pod względem flory i fauny. Ochrona tego obszaru to korzyść dla mieszkańców Szczecina oraz całego regionu.

– To ważne, aby ten region przywrócić do stanu, który będzie umożliwiał nie tylko stworzenie lepszych warunków przyrodniczych, ale również zagwarantuje efektywniejsze użytkowanie przez człowieka. Mam tu na myśli rybactwo, turystykę, ale również żeglugę, bo retencja wody, która na tym obszarze może odbywać się ze znacznie zwielokrotnioną mocą, niż na innych obszarach, powinna te wszystkie czynniki i elementy, umożliwić im właściwe funkcjonowanie – przyznał prof. dr hab. Robert Czerniawski, Dyrektor Instytutu Biologii US.

Projekt niesie ze sobą korzyści dla gospodarki wodnej, takie jak m.in. przywrócenie swobodnego przepływu wód, poprawę retencji i wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej. Rewitalizacja Międzyodrza to także korzyści społeczne i gospodarcze, jak ożywienie rybactwa, żeglugi śródlądowej i turystyki.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA