REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Wody Polskie: Działania prewencyjne dla ochrony ichtiofauny na Kanale Gliwickim i górnej Odrze

Monitoring sytuacji w zlewni rzeki Odry, zapewnienie przepływu wód w Kanale Gliwickim, współpraca ze służbami, montaż i obserwacja stanu siatki ochronnej w starorzeczu rzeki Odry w Januszkowicach – to tylko niektóre z działań prewencyjnych, jakie podejmują Wody Polskie w Gliwicach w celu przeciwdziałania śnięciu ryb na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Kanał Gliwicki, starorzecze Odry w Januszkowicach oraz rzeka Odra na odcinku będącym w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach są objęte działaniami prewencyjnymi, które służą zapobieganiu śnieciom ryb.

Sytuacja na rzece Odrze na odcinku od Chałupek w woj. śląskim do Ujścia Nysy w woj. opolskim i Kanale Gliwickim jest monitorowana w terenie przez blisko 200 osób: pracowników obiektów hydrotechnicznych, nadzorów wodnych, Zarządu Zlewni w Opolu i w Gliwicach, którzy przez 24 h prowadzą obserwację zarówno z wody, jak i od strony lądu.

Spostrzeżone w czasie patroli ewentualne nieprawidłowości są bezzwłocznie zgłaszane odpowiednim służbom i instytucjom. Szczególna uwaga Wód Polskich w Gliwicach skierowana jest na sekcje Kanału Gliwickiego, w których stwierdzono występowanie „złotej algi” (prymnesium parvum) w ilościach właściwych dla stopni zagrożenia, określających ryzyko toksycznego zakwitu glonów.

RZGW w Gliwicach zapewnia również przepływ wód w Kanale Gliwickim w celu zapobiegania stagnacji wody, która może sprzyjać namnażaniu „złotej algi”. W tym celu uruchomiono kanały obiegowe na stopniach wodnych, którymi przepuszczana jest woda oraz zapewniono jej przepływ przez komory śluz za sprawą ruchów zasuw. Działania te wdrożono na każdym ze stopni wodnych Kanału Gliwickiego.

W zbiorniku Turawa – największym w zlewni rzeki Odry na obszarze RZGW w Gliwicach sukcesywnie podnoszony jest poziom rzędnej wody (w granicach określonych przez instrukcję gospodarowania wodą i pozwalający na zachowanie funkcji przeciwpowodziowej zbiornika), tak aby umożliwić zwiększoną alimentację przepływu Odry w okresach ewentualnych niżówek hydrologicznych.

Monitorowany jest także stan siatki zamontowanej w starorzeczu rzeki Odry w Januszkowicach. Od 25 marca br. siatka ochronna o długości 70 m uniemożliwia rybom przedostawanie się do starorzecza, gdzie stojący charakter wody może sprzyjać rozwojowi „złotej algi”. Na brzegu starorzecza zamontowano tabliczki informacyjne.

Przedstawiciele RZGW w Gliwicach uczestniczą w zespołach zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach, współpracują ze służbami i instytucjami, wspierając je w ich kompetencjach. Wody Polskie w Gliwicach realizują także rekomendacje Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA