REKLAMA
Hydrotechnika Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Wody Polskie i SGGW podpisały umowę o współpracy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisały porozumienie o współpracy w zakresie badawczym, edukacyjnym i kadrowym.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Podpisanie tego porozumienia stanowi ważny krok w kierunku zacieśnienia współpracy między środowiskiem akademickim a instytucją odpowiedzialną za zarządzanie gospodarką wodną w Polsce. Dzięki temu studenci SGGW będą mieli dostęp do praktycznej wiedzy oraz możliwości uczestnictwa w projektach, co zwiększy ich kompetencje i atrakcyjność na rynku pracy. Z kolei PGW Wody Polskie zyska wsparcie merytoryczne oraz możliwość pozyskiwania wykwalifikowanej kadry, która pomoże w realizacji ich zadań.

– Porozumienie to otwiera nowe perspektywy dla obu instytucji, umożliwiając wspólne działania na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce – zaznacza Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

W trakcie spotkań studenci poznają strukturę zarządzania gospodarką wodną w poszczególnych regionach naszego kraju, zagrożenia i metody zapobiegania skutkom wystąpienia powodzi lub suszy oraz problemy związane z zarządzaniem obiektami hydrotechnicznymi w zmiennych warunkach hydrologicznych. To niezwykle przydatna wiedza w czasie gwałtownych i coraz mniej przewidywalnych zjawisk pogodowych na świecie. Wizyta w jednostkach zajmujących się zarządzaniem czy monitoringiem stanów powodziowych jest dla nich cennym doświadczeniem. Mogą z pierwszej ręki otrzymać najważniejsze informacje.

Taka aktywność pozwala im również na skonfrontowanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności z praktyką zawodu oraz wymogami stawianymi przez pracodawców. Jednocześnie zapoznają się z różnymi zawodami, jakie można wykonywać na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej Wód Polskich. W ramach współpracy zaplanowano m.in. realizację wspólnych przedsięwzięć badawczych i dydaktycznych, udzielanie wsparcia w opracowywaniu programów nauczania, czy wspólne określanie tematów prac dyplomowych, aby były one zgodne z aktualnymi potrzebami rynku.

Intensyfikacja efektów zmian klimatu sprawia, że w najbliższych latach będziemy mieć do czynienia z coraz większą ilością zagrożeń naturalnych. Również Komisja Europejska dąży do większego wykorzystania śródlądowych dróg wodnych jako alternatywnej formy transportu. Istnieje zatem potrzeba kształcenia specjalistów w zakresie metod prewencji oraz złożonego systemu zależności pomiędzy procesami geologicznymi, klimatycznymi, reakcjami środowiska oraz społeczeństw.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA