REKLAMA
Hydrotechnika Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Wody Polskie na Stormwater Poland 2024

Stormwater Poland to największa konferencja wód opadowych w Polsce. Wydarzenie, z udziałem krajowych i zagranicznych ekspertów, zostało objęte honorowym patronatem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wśród uczestników branżowej konferencji znalazła się Joanna Kopczyńska, Prezes PGW Wody Polskie.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Joanna Kopczyńska wygłosiła prezentację poświęconą roli współpracy w zarządzaniu zlewniowym, a także nowemu otwarciu w Wodach Polskich. W swoim wystąpieniu skupiła się na kwestii nowego ładu w gospodarce wodnej, który przez Ramową Dyrektywę Wodną ustanowił ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej państw UE.

– Jesteśmy otwarci na dialog. Musimy zacząć rozmawiać innym językiem i zacząć słuchać argumentów innych – nie tylko naszych. Otwieramy się na samorządy, otwieramy się na współpracę i otwieramy się na dyskusję zewnętrzną. Nie chcemy realizować polityki wodnej państwa w oderwaniu od wszystkich jej użytkowników. Chcemy wspierać retencje, stąd moja wizyta na konferencji – zobaczyłam już projekty retencyjne w Gdańsku, teraz chce zobaczyć jak wygląda to w Poznaniu. Będziemy te projekty w Wodach Polskich promować, pokazywać. Chcemy uczynić te działania widocznymi i zachęcić wszystkich do zmiany podejścia do deszczówki. Chcemy rozmawiać, zmieniamy się – podkreśliła Joanna Kopczyńska.

Prezes Wód Polskich podkreśliła, że gospodarka wodna ma przed sobą wiele wyzwań związanych m.in. z zrównoważonym zarządzaniem zasobami wodnymi, większą partycypacją i odpowiedzialnością użytkowników wód, zapewnieniem ludziom bezpieczeństwa wodnego, a także poprawy stanu wód i adaptacji do zmian klimatu.

– Woda to podstawowe prawo człowieka. Głównym celem jest zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do wody i warunków sanitarnych. Nie może być bariery dostępu do bezpiecznej wody, wszystkich obywateli musi być na nią stać – zaznaczyła Prezes Wód Polskich.

Joanna Kopczyńska zwróciła również uwagę na rolę Wód Polskich, jako głównego podmiotu odpowiedzialnego za krajową gospodarkę wodną. Poruszyła także kwestię prowadzonego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych oraz identyfikacji i weryfikacji legalności korzystania z urządzeń wodnych, w celu większej kontroli zrzutów wód oraz ścieków do wód.

– Musimy przygotować gospodarkę wodną do zmieniających się warunków klimatycznych i m.in. po to jest to dzisiejsze spotkanie – podsumowała Prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska.

Stormwater Poland – największa konferencja wód opadowych w Polsce

Stormwater Poland jest międzynarodową konferencją, podczas której eksperci z całego świata prezentują tutaj swoje doświadczenia dotyczące zarządzania wodami opadowymi, realizacji projektów infrastrukturalnych, oraz poruszają kwestie prawne i finansowe. Wydarzenie tworzy przestrzeń dyskusji na temat przyszłości inżynierii i gospodarki wodnej w obliczu zmian klimatu.

Tegoroczna VIII edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem „Co zrobić z tym deszczem?”. Konferencja odbyła się w dniach 17-18 kwietnia 2024 roku w Poznaniu.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA