REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Wody Polskie na warsztatach „RECONECT 4th Collaborators Workshop”

12 lutego w Łodzi rozpoczęły się trzydniowe warsztaty pn. „Reconect 4th Collaborators Workshop”. Głównym celem projektu RECONECT jest analiza społecznych i ekonomicznych barier dla szerokiego zastosowania rozwiązań opartych na przyrodzie tzw. nature-based solution (NBS) w systemie gospodarowania wodami.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.wody.gov.pl

W Polsce założenia tego projektu Wody Polskie realizują w zlewni rzeki Pilicy, w ramach projektu LIFE Pilica. Warsztaty uroczyście zainaugurowała Prezes PGW Wody Polskie Joanna Kopczyńska.

Projekt RECONECT jest realizowany przez konsorcjum międzynarodowe, w którym ze strony polskiej uczestniczą PGW Wody Polskie i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN. Warsztaty są czwartym z kolei spotkaniem dla europejskich partnerów, którzy uczestniczą w projekcie jako „Collaborator” i mają na celu tworzenie forum do dyskusji na temat możliwości zwiększenia skali i upowszechnienia rozwiązań opartych na zasobach przyrody.

Polskie warsztaty w ramach „Reconect 4th Collaborators Workshop” zorganizowały PGW Wody Polskie i ERCE PAN. Wydarzenie otworzyła gospodarz wydarzenia – Prezes Joanna Kopczyńska.

– Bardzo cieszę się, że jestem tu dziś z Państwem. Rozwiązania oparte na naturze są najlepszą drogą do rozwiązywania środowiskowych problemów, z którymi się borykamy. Przynoszą szereg korzyści, a w dłuższej perspektywie są także znacznie tańsze w utrzymaniu. To jednak wiąże się z wypracowaniem nowego podejścia i zmianą mentalności. W Wodach Polskich będziemy realizować dużo więcej projektów opartych na NBS, dlatego takie warsztaty, jak dzisiejsze są bardzo ważne. To Państwo jesteście tymi, którzy poprzez realne działanie mogą spowodować zmianę podejścia. Niezmiernie cieszę się, że przecieracie tę ścieżkę, życzę Wam owocnych warsztatów i bardzo dziękuję za zaproszenie, szczególnie że w mojej karierze zawodowej zajmowałam się projektami LIFE i bardzo chętnie o takich projektach słucham – powiedziała Joanna Kopczyńska.

W trakcie trzydniowych spotkań połączonych z wizytą techniczną w dorzeczu Pilicy, referaty wygłoszą pracownicy Wód Polskich, uczestniczący w projekcie:

  • Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym, opowie o przeciwdziałaniu zagrożeniom suszy i powodzi w Polsce, na przykładzie skoordynowanego planowania w zakresie powodzi, suszy i gospodarki wodnej w warunkach zmian klimatu.
  • Marzena Rutkowska-Filipczak oraz Agnieszka Wojcieszak przedstawią przypadek pilotażowy RECONECT EC-2 dorzecze rzeki Pilicy. Opowiedzą o modelowaniu w celu wykazania skuteczności rozwiązań opartych na zasobach przyrody jako skumulowanego efektu wielu środków opartych na zasobach przyrody w skali dużego dorzecza.

Warsztaty organizowane w ramach projektu mają na celu monitorowanie postępów prac w projekcie. Służą wymianie wzajemnych doświadczeń z etapów wdrażania NBS, ze szczególnym uwzględnieniem metodyk oceny ich oddziaływania na ograniczanie ryzyka oraz uzyskanych korzyści. Poprzednie warsztaty z tego cyklu odbyły się w Chorwacji, Bułgarii i Serbii.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA