REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Wody Polskie udrożnią koryto rzeki Pilicy w Sulejowie

1 grudnia br. Wody Polskie podpisały umowę na prace przy udrożnieniu koryta rzeki Pilicy w Sulejowie. Przeprowadzona przez Wody Polskie inwestycja wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego Sulejowa.

 
– Udrożnienie odcinka Pilicy jest zadaniem wyczekiwanym przez lokalną społeczność i władze, bo ma na celu ochronę przed powodzią mieszkańców Sulejowa. Dbamy o właściwy stan polskich rzek i zapewniamy rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał umowę z firmą Inmel na realizację zadania „Udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w km od 153+000 do 159+300”. Łączny koszt realizacji inwestycji to 37,9 mln zł. Prace rozpoczną się 2 grudnia 2020 r. i potrwają do 16 listopada 2021 r.

W ramach zadania odmulony zostanie mechanicznie niemal 7 km odcinek rzeki wraz z jej dwiema odnogami o długościach 700 m i 710 m. Prace będą prowadzone przy zachowaniu naturalnie meandrującego koryta, w granicach istniejącej linii brzegowej, bez jakiejkolwiek ingerencji w przebieg rzeki. Zachowane zostanie również naturalne nachylenie skarp. Po usunięciu zatorów, namułu i rumoszu, planowany jest remont umocnień brzegów.

Przeprowadzone prace zwiększą zdolność przepustową koryta Pilicy na odcinku przepływającym przez Sulejów oraz w części cofkowej Zalewu Sulejowskiego, co pozwoli uniknąć zatorów w okresie zimowym, a tym samym wpłyną korzystnie na spływ lodu i śryżu. W rejonie Sulejowa obniżony zostanie poziom zwierciadła wody w rzece, co będzie szczególnie istotne w trakcie wezbrań. Wody wezbraniowe i powodziowe, nie tylko z Pilicy, ale także z jej dopływów, m.in. Luciąży, będą miały zapewniony swobodny odpływ.

Tekst i zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA