REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
3 Minuty czytania

Wody Polskie wspierają bioretencję

Zwiększają powierzchnie terenów biologicznie czynnych i tzw. bioretencję, są ekologiczne, estetyczne i ekonomiczne oraz doskonale wpisują się w idee nowoczesnego miasta gąbki. Mowa o kwietnych łąkach, które są prostym, ale skutecznym narzędziem budującym dobre praktyki wśród społeczeństwa w dobie zmian klimatu.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/wody-polskie/

Wody Polskie promują wysiewanie łąk kwietnych, przez zamienianie trawników przed swoimi siedzibami oraz ukwiecają okolice obiektów hydrotechnicznych, którymi zarządzają. Jednocześnie edukują młodszych i starszych, jak ważną rolę dla retencji pełnią naturalne przestrzenie, organizując i współorganizując wysiewanie kwietnych łąk przez dzieci i dorosłych w całej Polsce.

W dobie zmian klimatu coraz częściej mamy do czynienia z długotrwałymi suszami oraz nagłymi opadami nawalnymi, powodującymi powodzie błyskawiczne. To wyzwania zwłaszcza dla miast, które są nadmiernie zabudowane i uszczelnione.

W wyniku zbytniego zabetonowania przestrzeni, nawet do 90% wody opadowej odparowuje bądź spływa po powierzchni do niżej położnych miejsc lub do kanalizacji. W okresie letnich upałów powoduje to konieczność poboru wody wodociągowej do nawadniania zieleni miejskiej, a zatem drenowania zasobów wód podziemnych. Z kolei podczas nawalnych deszczy woda opadowa nie może wsiąkać w uszczelnione przestrzenie, a jej nadmierny spływ powoduje obciążenie systemu kanalizacyjnego i podtopienia w postaci tzw. powodzi błyskawicznych.

Alternatywą dla betonowych płyt i kostki brukowej jest kwietna łąka. Na terenie łąkowym około 50% opadu infiltruje głębsze warstwy gleby zasilając wody podziemne, a 40% nawadnia płytkie warstwy gleby, powierzchnię miasta oraz roślin, z których woda trafia do atmosfery w procesach ewapotranspiracji. Po powierzchni spływa jedynie 10% opadu. Dlatego też wszędzie tam gdzie to możliwe, warto zastępować zabetonowane przestrzenie łąką, która zwiększy możliwości retencyjne miasta. Łąka z powodzeniem zastąpi też trawnik – lepiej chłonie wodę, jest bardziej bioróżnorodna, a jej utrzymanie wymaga mniejszych nakładów finansowych.

Łąki zagościły na obiektach Wód Polskich

Bioretencja to proste i skuteczne narzędzie adaptacji miast do zmian klimatu, dlatego Wody Polskie promują wysiew łąk, edukują i chętnie włączają w swoje akcje dzieci i młodzież by już od najmłodszych lat kształtować prośrodowiskowe postawy i pokazywać dobre praktyki dla racjonalnego gospodarowania wodami.

Wody Polskie chcą dawać dobry przykład, dlatego zaczynają od siebie. Łąkę wysiano przed swoimi siedzibami w Warszawie, Rzeszowie, Białymstoku, a także w Szczecinie – przy bazie lodołamaczy. Nieocenioną pomoc niosły Wodą Polskim przedszkolaki z Przedszkola nr 45 Chatka Kilkulatka w Białymstoku, które założyły swoją pierwszą łąkę i udowodniły, że dzieci potrafią zadbać o bioretencję w naszej wspólnej przestrzeni.

Pracownicy Wód Polskich zasiali także łąkę na terenach administrowanych przez Wody Polskie. Kwietna łąka upiększy rewitalizowany teren nad potokiem Leśnianka w Żywcu, a także urozmaici skład gatunkowy roślinności rosnącej przy zaporze czołowej zbiornika wodnego Nielisz. Nasiona kwietnej mieszanki znalazły swoje miejsce również w Baranowie Sandomierskim na międzywalu Wisły.

Aktywni Błękitni aktywnie działają dla rozwoju bioretencji

Dobry przykład dali uczniowie, w tym ze szkół uczestniczących w programie edukacyjnym „Aktywni Błękitni”. W województwie zachodniopomorskim przyszkolne łąki powstały w Choszcznie i Mierzynie, z kolei na Lubelszczyźnie – w Załuczu, Zaraszowie, Strzyżewicach, Rechcie, Janowie Lubelskim i Lublinie. Łąka pojawiła się też na samym południu naszego kraju – w Nowym Targu. Jeszcze przed końcem roku szkolnego zobaczycie efekty Waszej pracy w postaci pięknie kwitnącej łąki.

Edukacja w zakresie bioretencji ma znaczenie, gdyż dotyczy właściwie każdego z nas. Wszyscy możemy podjąć realne działania dla zwiększania powierzchni biologicznie czynnej w naszej okolicy, czyli takiej która pozwala na swobodną infiltrację wody. Dzięki temu nasze miejsca zamieszkania, pracy czy wypoczynku są lepiej przystosowane do wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak susze czy opady nawalne.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA