Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Współpraca drogowa Polski i Węgier

Przez dwa dni GDDKiA gościła w Warszawie delegację przedstawicieli Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., naszego węgierskiego odpowiednika zajmującego się przygotowaniem i realizacją inwestycji drogowych.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i porównania zasad i zakresu działań NIF Zrt oraz GDDKiA. Węgierscy drogowcy mieli również okazję przyjrzeć się pracom realizowanym na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2.

NIF Zrt pełni funkcję inwestora odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację nowych odcinków dróg krajowych na terenie Węgier. Po oddaniu ich do ruchu utrzymaniem zajmuje się Magyar Közút. GDDKiA w 2019 roku podpisała z NIF umowę o współpracy i wymianie doświadczeń, a jej efektem są robocze spotkania przedstawicieli obu instytucji.

Podczas dwudniowej wizyty w Polsce poruszyliśmy tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, funkcjonowaniem inteligentnych systemów zarządzania ruchem, zasadami przeprowadzania zamówień publicznych czy też technologią budowy dróg. Mieliśmy okazje poznać metody i zasady działalności publicznego inwestora drogowego na Węgrzech i przedstawić te obowiązujące w Polsce.

Podczas dyskusji przedstawiciele NIF podzielili się doświadczeniami z funkcjonowania listy nierzetelnych wykonawców i związanych z tym ograniczeń lub wręcz wykluczeń z udziału w nowych przetargach firm. Na listę mogą trafić między innymi firmy realizujące inwestycje niezgodnie z umową, a okres wykluczenia może trwać od trzech miesięcy do trzech lat. Węgrzy przedstawili również koncepcję pilotażowego udostępniania do ruchu pasów awaryjnych jaki zamierzają wdrożyć na szczególnie jednym ze szczególnie obciążonych odcinków autostrady w obrębie Budapesztu. Projekt wzorowany na rozwiązaniach austriackiego zarządcy dróg, ASFINAG, pozwoliłby na udostępnienie w godzinach porannego lub popołudniowego szczytu komunikacyjnego pasa awaryjnego przy jednoczesnym ograniczeniu prędkości na takim odcinku autostrady.

Drugim etapem wizyty przedstawicieli NIF w Polsce był wyjazd na budowę dwóch odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy. Mieli okazję zobaczyć prace przy budowie mostu na Wiśle oraz na tunelowym odcinku S2 przechodzącym przez Ursynów.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI