Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Współpraca GDDKiA z branżą utrzymaniową

GDDKiA wprowadzając w poprzednich latach nowy rodzaj wieloletniego kontraktu kompleksowego utrzymania dróg i modyfikując tą formułę w ramach dialogu z wykonawcami, postawił na efekt jakim mają być jak najbezpieczniejsze drogi przy zachowaniu stabilnej współpracy z branżą utrzymaniową.

Obecnie system kompleksowego utrzymania dróg jest z sukcesem rozszerzany. Pojawiły się jednak w ostatnich dniach sugestie medialne mówiące o rozbieżności w rozliczeniach podatku VAT przez wykonawców.

Dlatego GDDKiA informuje, że stosowane są różne typy umów. I tak w umowach na utrzymanie dróg w modelu wskaźnikowych stosowana jest stawka podatku VAT w wysokości 23%. Są to umowy rozliczane w układzie cyklicznym, tj. miesięcznym.

W przypadku umów rozliczanych wg. obmiaru dla określonych czynności, przy czym w umowie czynności może być wiele, np. koszenie, sprzątanie, mycie oznakowania itp., stosowane były stawki podatku VAT zgodne z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Samo ustandaryzowanie stawek podatku VAT służyło uzyskaniu porównywalności ofert w przetargu.

Z uwagi na fakt, że nie ma jednoznacznej definicji kompleksowości, co może powodować rozbieżności interpretacyjne pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a GDDKiA, zamawiający zdecydował o wprowadzeniu dla wszystkich kontraktów utrzymaniowych stosowanie podstawowej stawki VAT 23%

GDDKiA nie wyklucza aneksowania, czyli wprowadzania zmian w umowach w przypadku zmian w interpretacji stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową w zakresie stawki podatku VAT. Niemniej jednak każdy przypadek będzie miał charakter indywidualny oraz będzie rozpatrywany na wniosek wykonawcy i zastosowanie jednego rozwiązania dla wszystkich przypadków jest niemożliwe. W tym wypadku ważna będzie również decyzja Krajowej Administracji Skarbowej, gdyż nie zawsze zwrot podatku VAT będzie dotyczył różnych stawek podatku VAT wskazanych przez zamawiającego.

Autor: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI