REKLAMA
Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

Współpraca PIG-PIB i PGE Baltica ws. farm wiatrowych

PIG-PIB wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do badań geologicznych. Jest to kolejny krok w realizacji programu budowy morskich farm wiatrowych Grupy Kapitałowej PGE.

Zdjęcie: PIG-PIB
Zdjęcie: PIG-PIB
13 lutego br. obie instytucje podpisały w tej sprawie list intencyjny. List zatwierdza wolę ścisłej współpracy, wymiany informacji, doświadczeń oraz fachowej wiedzy związanej z rozpoznaniem geologicznym, niezbędnym do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim wraz z przyłączami do stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na lądzie.

– Uruchomienie morskich farm wiatrowych zwiększy udział odnawialnych źródeł w produkcji energii w Polsce, wpłynie na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego –
powiedział chwilę przed podpisaniem listu intencyjnego Minister Środowiska Michał Woś.

 W podpisanym liście intencyjnym obie instytucje zadeklarowały podjęcie szczegółowych rozmów i uzgodnień, które zaowocują udziałem ekspertów PIG-PIB i PGE Baltica we wzajemnych konsultacjach merytorycznych i operacyjnych podczas prac projektowych. Planowana współpraca zakłada ocenę projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez geologów z Instytutu, a także udział w procedurach ich zatwierdzania i czuwanie nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

– Celem planowanej współpracy z naszym partnerem merytorycznym będzie wsparcie PGE w pozyskiwaniu najwyższej jakości danych geologicznych niezbędnych do realizacji inwestycji. Badania te są bardzo ważnym etapem prac, określającym sposób posadowienia turbin oraz kabli na dnie morza –
wyjaśniła Monika Morawiecka, prezes zarządu PGE Baltica. – Podpisanie listu intencyjnego z Państwowym Instytutem Geologicznym to kolejny, po niedawnym otrzymaniu decyzji środowiskowej oraz zakończeniu pomiarów wiatru, etap realizacji naszych przygotowań do instalacji farm wiatrowych na Bałtyku.

– Eksperci z PIG-PIB będą służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w badaniach na morzu, między innymi oceniając materiał wydobyty z dna Bałtyku. Instytut posiada najpełniejsze informacje o budowie geologicznej i zasobach kraju. Jest to wynik ponad stu lat pracy kilku pokoleń polskich geologów. Dysponujemy najnowszymi informacjami na temat budowy geologicznej polskiej strefy na Bałtyku oraz zespołem specjalistów w tej dziedzinie –
zapewnił Mateusz Damrat, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.
 
Zdjęcie: PIG-PIB
Zdjęcie: PIG-PIB

                         – Ekspercka wiedza i przydatność Państwowego Instytutu Geologicznego dla wsparcia przemysłu, w tak ważnej i skomplikowanej inwestycji jak powstawanie farm wiatrowych na morzu, to potwierdzenie statusu tej 100-letniej instytucji oraz przykład właściwego kierunku jej dalszego rozwoju – podsumował rozpoczęcie współpracy Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

– Farmy wiatrowe na morzu są jednym z najbardziej popularnych źródeł czystej energii, powszechnie wykorzystywanym w Europie. Technologia ta jest jednak cały czas udoskonalana. Zainicjowana dzisiaj współpraca z Państwowym Instytutem Geologicznym pomoże nam maksymalnie wykorzystać pozyskaną przez obie strony wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne do realizacji kolejnych zadań przypisanych do Programu Offshore Grupy PGE – powiedział Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Program Offshore w Grupie Kapitałowej PGE obejmuje przygotowania do budowy farm wiatrowych:
– Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB-1) o planowanej mocy 900 MW,
– Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB-2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE) propozycję technicznych warunków przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dla 1498 MW,
– Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB-3) z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych EWB-1-3 jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne umożliwiające budowę morskich farm na wyznaczonych obszarach Morza Bałtyckiego.

24 stycznia 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Baltica-2 oraz Baltica-3. Dodatkowo w lutym PGE Baltica zakończyła dwuletnią kampanię pomiarową wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.

Grupa Kapitałowa PGE planuje budowę trzech morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku (Baltica 3 i 2 do 2030 roku, Baltica 1 – po 2030 roku). Ich łączna maksymalna moc wyniesie do 3,5 GW.

Tekst i zdjęcia: AB, KL, PIG-PIB

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA