REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Współpraca przy stworzeniu sieci przesyłowej wodoru w Europie Środkowo-Wschodniej

Spółki GAZ-SYSTEM z Polski, Transgaz z Rumunii, Eustream ze Słowacji i FGSZ z Węgier podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy stworzeniu sieci przesyłowej wodoru dla regionu.

Wychodząc naprzeciw zielonej transformacji energetycznej i unijnym celom redukcji emisji, czterech operatorów systemów przesyłowych (OSP) z Europy Środkowo-Wschodniej (GAZ-SYSTEM z Polski, Transgaz z Rumunii, Eustream ze Słowacji i FGSZ z Węgier) ustanowiło strategiczne partnerstwo w celu rozpoznania możliwości dekarbonizacji swojej działalności, przesyłu gazów odnawialnych oraz możliwości transportu CO2. Porozumienie (Memorandum of Understanding) zostało podpisane przez wszystkie strony 7 kwietnia 2022 r. w Budapeszcie.

Z inicjatywy rumuńskiego operatora systemu przesyłowego Transgaz, w ramach czterostronnego partnerstwa firm z Węgier, Słowacji, Polski i Rumunii zainicjowano ścisłą współpracę w celu realizacji wyznaczonych wspólnie wyzwań. W pierwszej kolejności, Porozumienie przewiduje wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie transportu wodoru oraz CO2, dekarbonizacji przesyłu gazu i produkcji wodoru; następnie – identyfikację rynków wodorowych i zastosowania wodoru w poszczególnych gałęziach przemysłu; i jako finalny element – opracowanie odpowiednich ram regulacyjnych.

 Zgodnie z planem, rezultatem współpracy operatorów systemów przesyłowych ma być również przygotowanie studium wykonalności.

 Aby rozszerzyć zakres współpracy, inicjatywa pozostanie otwarta dla innych zainteresowanych OSP z regionu. Porozumienie wspiera wszystkie inicjatywy, które sprzyjają rozwojowi wodoru w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz zwracają uwagę na regionalną specyfikę w ramach stworzenia integralnej sieci wodorowej w Unii Europejskiej.

Źródło: tekst Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA