Drogi Wiadomości

Wybrano 2 wykonawców A1 Tuszyn – granica województwa

Łódzki Oddział GDDKiA dokonał wyboru wykonawców dwóch odcinków autostrady A1 Tuszyn – granica województwa. Chodzi o odcinek „B” Piotrków Trybunalski – Kamieńsk oraz odcinek „D” Radomsko – granica województwa.

Najkorzystniejszą ofertę dla odcinka „B” Piotrków Trybunalski – Kamieńsk złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (Lider) oraz MIRBUD S.A. (Partner). Cena oferty brutto: 678 047 373,50 zł PLN.

Najkorzystniejszą ofertę dla odcinka „D” Radomsko – granica województwa złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Cena oferty brutto: 338 250 000,00 PLN.

Cena stanowiła 60% kryterium.

Wybór wykonawców nie jest prawomocny.

Autor: GDDKiA O/Łódź

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI