REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano ofertę na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Międzyborza

Oferta firmy Multiconsult Polska została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na opracowanie STEŚ-R dla obwodnicy Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Zdjęcie: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Firma zadeklarowała wykonanie prac za kwotę 2 944 620,00 zł. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, to w czerwcu planowane jest podpisanie umowy.  

Wykonawca opracowując dokumentację STEŚ-R, przygotuje materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) niezbędny do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje obwodnicę w systemie „Projektuj i buduj”.  

Zakres inwestycji

Obwodnica Międzyborza powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 25 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 8 km. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu trasy ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi, ochrony środowiska, elementami BRD oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.

Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości Ose, Górzyca i Oska Piła w ciągu drogi krajowej nr 25, która pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11. Obwodnica Międzyborza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową oraz poza tereny zabudowane w miejscowościach Ose, Górzyca i Oska Piła. Dzięki temu wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców Międzyborza oraz sąsiadujących miejscowości. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2025-2029

Źródło: tekst GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA