REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano ofertę w przetargu na poszerzenie A1

GDDKiA dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na dokumentację niezbędną do uzyskania DŚU dla rozbudowy 35 km odcinka autostrady A1. Autostrada pomiędzy Toruniem i Włocławkiem zyska trzeci pas ruchu.

 

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Na początku stycznia br. ogłoszono drugi przetarg na opracowanie dokumentacji dla poszerzenia autostrady A1 pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Pierwszy przetarg z jesieni ubiegłego roku, zakończył się unieważnieniem postępowania.

Dlatego w kolejnym postępowaniu GDDKiA wprowadziła szereg zmian w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ). Po zmianach, w drugim przetargu oferty złożyło aż dziewięciu wykonawców.

W toku weryfikacji ofert wybrano ofertę firmy Vosessing Polska o wartości 2 976 600 zł. Teraz pozostali biorący udział w przetargu wykonawcy mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. W przypadku ich braku i wniesieniu przez wybraną firmę gwarancji należytego wykonania umowy, będzie można podpisać umowę. 

Zadanie

Zadaniem wykonawcy, będzie opracowanie materiałów do wniosku o DŚU dla poszerzenia autostrady A1. Uzyskanie tej decyzji otworzy drogę do realizacji zadania. Docelowo rozbudowa o trzeci pas w obie strony obejmie około 35 km autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.

W styczniu 2022 roku Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycji obejmujący proces przygotowawczy dla poszerzenia autostrady A1. Realizacja inwestycji zapewni zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa istniejącej autostrady. Umożliwi też efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego na trasach dojazdowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Inwestycja przyczyni się także do dostosowania parametrów technicznych A1 do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu. Będzie on spowodowany m.in. przejęciem w przyszłości ruchu relacji Szczecin – Warszawa na obecnej autostradzie A2, przez drogę ekspresową S10, która na odcinku Włocławek – Toruń będzie miała wspólny przebieg z A1. Planowany termin realizacji prac budowlanych przypada na lata 2029-2031.

Prognoza ruchu wykonana w ramach Studium korytarzowego niezbędnego do budowy S10 (na odcinku A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej) wykazała średnie natężenie w 2050 r. w przedziale od 64,3 do 67,2 tys. poj./dobę. 

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA