REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wybrano oferty na opracowanie dokumentacji dla obwodnic Przemyśla i Miejsca Piastowego

GDDKiA wybrała ofertę konsorcjum firm MPRB, Mosty Kraków i MP Infra jako najkorzystniejszą w przetargach na wykonanie dokumentacji dla obwodnic Przemyśla (DK28/DK77) i Miejsca Piastowego (DK28).

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Jeśli od dokonanego wyboru nie wpłyną odwołania, możliwe będzie podpisanie umów. Obie inwestycje powstaną w ramach rządowego Programu  budowy  100 obwodnic.

W przetargu na obwodnicę Przemyśla wpłynęły cztery oferty, a zwycięskie konsorcjum wyceniło wykonanie dokumentacji na 12  656  700 zł. Z kolei na obwodnicę Miejsca Piastowego złożono trzy oferty, a najkorzystniejsza miała wartość 10 688 700 zł. W obu przypadkach zamówienie obejmuje opracowanie Studium korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Przygotowanie dokumentacji projektowej jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji zadania w systemie „Projektuj i buduj”.

Zarówno obwodnica Przemyśla, jak i Miejsca Piastowego, to nowe zadania, dla których proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Obie inwestycje obejmą swoim zakresem powstanie nowych odcinków dróg krajowych klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) wraz ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi (ronda), odcinkami dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska, a także urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77


Planowana trasa powstanie w nowym śladzie dróg krajowych nr 28 i 77 jako droga klasy GP o długości ok. 22 km. Pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28


Jej planowana długość to ponad 22 km. Pozwoli na usprawnienie ruchu  tranzytowego, gdyż istniejąca DK28 stanowi jedną z dróg krajowych prowadzących transport z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią,  tj. do przejścia granicznego w Medyce. Realizacja obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości Miejsce Piastowe,  Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miejscowości z ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo, nowa droga usprawni transport samochodów osobowych na kierunku Jasło – Sanok, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wymienionych miejscowości.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA