REKLAMA
Mosty Wiadomości
3 Minuty czytania

Nadano patrona mostu na Regalicy w Szczecinie

Doktor inżynier Andrzej Kreft był cenionym specjalistą z zakresu gospodarki wodnej, aktywnie zaangażowanym w problemy zarządzania oraz związane z żeglugą i ochroną przeciwpowodziową w regionie nadodrzańskim. W uznaniu jego zasług i działań na rzecz przebudowy mostu w Regalicy, został patronem zmodernizowanej przeprawy.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Wydarzenie otworzył I Wicewojewoda Zachodniopomorski Bartosz Brożyński, odczytując list Arkadiusza Marchewki Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Dzisiaj, dzięki wybudowaniu mostu kolejowego zwiększyły się możliwości kolei i żeglugi na Pomorzu Zachodnim. Przeprawą może przejechać więcej pociągów, co zapewnia lepszą ofertę przewozową i dogodniejsze warunki przewozu towarów koleją. Inwestycja ma także strategiczne znaczenie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Zwiększa ochronę przeciwpowodziową oraz zapewnia sprawniejszą żeglugę i możliwość skuteczniejszej pracy lodołamaczy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia w ten sposób osiągnięć dr. inż Andrzeja Krefta – napisał Arkadiusz Marchewka

Następnie głos zabrał Mateusz Balcerowicz – Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Następnie odczytał list Prezes Wód Polskich Joanny Kopczyńskiej i złożył go na ręce Pani Anny Kreft.

– Zebraliśmy się dzisiaj, aby uczcić niezwykłe osiągnięcia i dziedzictwo jednego z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie gospodarki wodnej – Pana doktora inżyniera Andrzeja Krefta – powiedział Mateusz Balcerowicz.

Osoba, która wniosła tak wiele w życie i rozwój naszego regionu, zasługuje na upamiętnienie – napisał w liście Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego reprezentował Wicemarszałek Jakub Kowalik.

Głos zabrał poseł Jarosław Rzepa, a potem odczytano list od Ministra Nauki Dariusza Wieczorka. Senator Stanisław Gawłowski w swojej wypowiedzi podkreślił wkład dr. inż. Krefta w budowę nowego mostu, a także jego zaangażowanie w ochronę przeciwpowodziową i bezpieczeństwo żeglugi. Radny Miasta Stanisław Kaup zaznaczył wartość nowej przeprawy kolejowej dla Szczecina i jego mieszkańców. Nadanie mostowi imienia dr. inż. Andrzeja Krefta jest inicjatywą społeczną, której przewodził Pan Zbigniew Antonowicz.

– Doktor Andrzej Kreft był nie tylko wybitnym specjalistą z zakresu gospodarki wodnej, ale również człowiekiem oddanym rodzinie, pracy i społeczności, z którą był związany przez całe życie. Jego śmierć w marcu 2021 roku była stratą nie tylko dla nas, którzy Go znaliśmy, ale także dla całego środowiska naukowego i gospodarczego. Na swojej macierzystej uczelni, dr Kreft prowadził badania i prace aplikacyjne. Angażował się także w integrację studentów z pracownikami naukowymi, organizując liczne obozy naukowe i inicjatywy edukacyjne. Wychował wiele pokoleń inżynierów budownictwa wodnego. Jego wkład w poprawę ochrony przeciwpowodziowej na rzece Odrze, współpraca z instytucjami zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz innowacyjne podejście do zarządzania zasobami wodnymi – są godne podziwu. Ten wybitny człowiek, który przez wiele lat był Dyrektorem RZGW w Szczecinie, naszym Dyrektorem, Nauczycielem i Przyjacielem, zawsze kierował się ważnymi również dla nas wartościami, takimi jak pasja do nauki, oddanie społeczności, czy niezłomna determinacja w dążeniu do celu. Nadanie Jego imienia nowemu mostowi kolejowemu na rzece Regalicy to nasz obowiązek by upamiętnić osobę, w moim przekonaniu najbardziej zasłużoną dla gospodarki wodnej w naszym regionie – powiedział Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Michał Durka.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy połączyło gości z wielu kręgów związanych z infrastrukturą i gospodarką wodną: przedstawicieli Urzędu Morskiego w Szczecinie, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i licznie zgromadzonych byłych i obecnych pracowników szczecińskich Wód Polskich.

Wzruszeń i wspomnień wszystkim zgromadzonym dostarczyło przemówienie siostry dr. inż. Krefta, Pani Marii Danuty Kordykiewicz. Tablicę odsłoniła Pani Anna Kreft, żona dr. inż. Andrzeja Krefta i Michał Durka, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA