REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę dobudowy drugiej jezdni obwodnicy Kępna

Poznański Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę ok. 4 km drugiej jezdni obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm: Mirbud i Kobylarnia, które złożyło ofertę o wartości nieco ponad 69 mln zł.

Grafika: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/

Głównym kryterium badania ofert była cena (60 proc.), a pod uwagę były brane również pozacenowe kryteria dotyczące przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, a także na obiekty mostowe i ich wyposażenie (łącznie 40 proc.). Wykonawca zadeklarował wydłużenie gwarancji jakości o 5 lat dla obu wskazanych asortymentów.

Przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy. Wykonawca na zrealizowanie inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” będzie miał 33 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych podczas budowy). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

O inwestycji

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę drugiej około 4-kilometrowej jezdni, jadąc od strony północnej za węzłem Kępno Wschód do węzła Baranów. W ramach inwestycji wykonane zostaną również obiekty pod drugą jezdnię nad drogą powiatową nr 5704P na odcinku Baranów – Jankowy, linią kolejową nr 272 oraz nad rzekami Niesób i Jamica. Inwestycja realizowana będzie w latach 2024-2027 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Źródło finansowania

Inwestycja jest finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA