REKLAMA
Drogi Wiadomości

Wybrano wykonawcę dokumentacji obwodnicy Łukowa

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Łukowa w ciągu DK63/76. Droga jest planowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zakres prac

Przetarg dotyczył przygotowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji.

Komisja przetargowa za najlepszą uznała ofertę firmy SAFEGE, która opiewa na kwotę 2 669 100 zł.

Obwodnica Łukowa to zadanie z Programu budowy 100 obwodnic, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Trasa powstanie w nowym śladzie. Będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

W ramach inwestycji powstaną m.in. skrzyżowania z drogami poprzecznymi i dojazdowymi, bezpieczne przejścia dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dojazdowe zapewniające dostęp do obwodnicy, obiekty inżynierskie i ochrony środowiska.

Opracowanie STEŚ-R posłuży m.in. do wstępnego ustalenia wariantów przebiegu trasy, zakresu rzeczowego inwestycji oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi ostateczny przebieg nowej drogi. Realizacja obwodnicy Łukowa planowana jest w latach 2026-2028.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA