REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Wybrano wykonawcę obwodnicy Łomży

Białostocki Oddział GDDKiA wybrał ofertę konsorcjum NDI jako najkorzystniejszą w przetargu na nowego wykonawcę obwodnicy Łomży. Konsorcjum wybuduje prawie 13 km odcinek drogi S61 Łomża Zachód – Kolno.

 

Grafika: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/
Grafika: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Kolejny przetarg

To drugi przetarg na obwodnicę Łomży. Ma on wyłonić wykonawcę, który zrealizuje inwestycję po odstąpieniu GDDKiA od umowy z włoską firmą TOTO. Poprzedni wykonawca wykonał większość prac projektowych i 12 listopada 2020 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Potem jednak nie poczynił żadnych postępów w zakresie przygotowania frontu robót i mimo dwóch kolejnych wezwań do rozpoczęcia konkretnie wskazanych prac – robót nie rozpoczął. W maju br. odstąpiono od umowy z nierzetelnym wykonawcą, 23 lipca br. ogłoszono nowy przetarg, a 15 grudnia GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę.

Siedmiu chętnych

W nowym przetargu oferty złożyło siedem firm i konsorcjów. Najniższą cenę za wybudowanie obwodnicy Łomży zaproponowało konsorcjum firm NDI (lider), NDI SOPOT i B4 (partnerzy) – 660,01 mln zł.

Najdroższą ofertę w przetargu przedstawiło konsorcjum firm PORR (lider), UNIBEP oraz BUDREX (partnerzy) – 795,19 mln zł. Wszystkie złożone oferty mieszczą się w szacunkach GDDKiA (971,3 mln zł).

Od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pozostałe firmy biorące udział w przetargu mogą złożyć odwołania. Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie skontrolowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli odwołań nie będzie, podpisanie umowy z konsorcjum powinno nastąpić na początku przyszłego roku.

Budowę czas zacząć

Zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania oraz optymalizacja wykonanych wcześniej projektów wraz z wybudowaniem drogi ekspresowej S61, fragmentu drogi krajowej nr 64 oraz całej infrastruktury. Wykonawca ma też uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i tym samym oddać do użytku obwodnicę Łomży.

Kryteria i warunki

W nowym przetargu GDDKiA wymaga, aby prace projektowe (w zakresie optymalizacji i wykonania brakujących projektów) oraz roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca), natomiast nie wlicza się ich do etapu robót. 

W warunkach przetargu jest kilka istotnych etapów realizacji umowy, tzw. kamieni milowych. Jednym z nich jest udostępnienie do ruchu minimum jednej jezdni S61 (w przekroju 1×2) na całej długości trasy głównej, w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy. Tym samym pierwsze samochody mogłyby przejechać obwodnicą Łomży pod koniec 2023 r.

13-kilometrowa obwodnica

Odcinek S61 węzeł Łomża Zachód – węzeł Kolno to kluczowa część obwodnicy Łomży. Będzie on miał długość 12,92 km i powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Rodzaj nawierzchni wybierze wykonawca.

Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych czy dróg rowerowych. Przewidziano także urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, urządzenia oczyszczające, takie jak separatory oraz przejść dla zwierząt. Wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi. 

W ramach zadania powstanie również nowy fragment jednojezdniowej DK64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości 6,96 km. Odcinek DK64 będzie miał jedną jezdnię, skrzyżowania w postaci rond z istniejącą DK61 w rejonie miejscowości Marianowo oraz z istniejącą drogą DK64 w rejonie miejscowości Elżbiecin. 

Strategiczna Łomża

Realizacja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce. Ma też znaczenie europejskie, łącząc się z drogę ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią. 

Szybka i sprawna realizacja odcinka S61 stanowiącego obwodnicę Łomży sprawi, że ruch po Via Baltice,  od grudnia 2023 r., będzie odbywał się bez większych problemów na całej jej długości. Natomiast budowa drugiej jezdni i zakończenie budowy odcinka od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno nastąpi w 2024 r. 

Realizacja S61 Łomża Zachód – Kolno, tak jak pozostałych odcinków pomiędzy Podborzem a Stawiskami, jest współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: tekst GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA