REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę obwodnicy Morawicy

Kielecki Oddział GDDKiA wybrał wykonawcę, który zrealizuje I etap obwodnicy Morawicy w ciągu DK73. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider), Masfalt i Drogomex opiewającą na kwotę 77,9 mln zł.

W tym przetargu cena stanowiła 60 procent kryterium oceny ofert. Pozostałe kryteria brane pod uwagę to np.: termin realizacji inwestycji (wszyscy wykonawcy zaoferowali 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych), właściwości nawierzchni czy personel wykonawcy. Podpisanie umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą planowane jest po zakończeniu procedury przetargowej.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”, co oznacza, że wykonawca dokona niezbędnych aktualizacji projektowych przed przystąpieniem do robót.

W ramach pierwszego etapu długo oczekiwanej inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie także związana z drogą infrastruktura.

Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała około 8 km długości. W drugim etapie inwestycji wybudowany zostanie odcinek biegnący po nowym śladzie omijający Morawicę i Wolę Morawicką. Przez podkielecką Morawicę i Wolę Morawicką przebiega szczególnie obciążony ruchem odcinek drogi krajowej nr 73. Na tym fragmencie trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów ciężki ruch tranzytowy nakłada się na wzmożony ruch lokalny, co sprawia, że w samej Morawicy natężenie ruchu przekracza nawet 19 tysięcy pojazdów na dobę. Dlatego inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych znacznie poprawi płynność ruchu, bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA