REKLAMA
Drogi Wiadomości

Wybrano wykonawcę obwodnicy Pułtuska

30 kwietnia 2021 r. GDDKiA wybrała ofertę spółki STRABAG jako najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61.

  
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zakres prac

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa blisko 20 km trasy. Złoży się na nią ok. 16,8 km nowego fragmentu drogi w ciągu DK61 omijającego Pułtusk po zachodniej stronie oraz blisko 3 km drogi krajowej nr 57 poprowadzonej nowym śladem i omijającej Kleszewo oraz Przemiarowo.
 
Kalendarium 

14 grudnia 2020 r.  – ogłoszenie przetargu nieograniczonego
15 lutego 2021 r.  – otwarcie ofert
30 kwietnia 2021 r.  – wybór najkorzystniejszej oferty (wartość ok. 442 mln zł)

Przy braku odwołań od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, po pozytywnym zakończeniu standardowej kontroli uprzedniej Prezesa UZP oraz po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, niezwłocznie GDDKiA podpisze umowę z wykonawcą.

Tekst: GDDKiA O/Warszawa
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA