Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę obwodnicy Żodynia

GDDKiA wybrała ofertę firmy INFRACOM Kościan jako najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32. Wartość oferty to ponad 32,67 mln zł.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i budowę obwodnicy.  Inwestycja powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Jeśli od dokonanego wyboru nie wpłyną odwołania, możliwe będzie podpisanie umowy.
Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Termin realizacji to 33 miesiące, w tym 10 miesięcy na prace projektowe.

Obwodnica Żodynia  


W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 3,3 km. Obwodnica Żodynia wyprowadzi z miejscowości ruch tranzytowy, koncentrujący się w ciągu DK32, stanowiącej połączenie pomiędzy drogami ekspresowymi S3 i  S5.

Sama obwodnica omijać będzie miejscowość Żodyń po stronie północno-zachodniej.  Jej początek stanowić będzie płynne włączenie w istniejący ślad DK32 za terenami  leśnymi, a  droga  przebiegać będzie  przez tereny łąk i pól. Na początku projektowane jest rondo, które umożliwi wjazd  i wyjazd z miejscowości Żodyń w kierunku Kopanicy i Sulechowa, a także zapewni powiązania dodatkowych jezdni do obsługi terenów przyległych. Dalej obwodnica będzie prowadzić w kierunku północno-wschodnim, gdzie będzie skrzyżowanie z istniejącą ulicą Polną. Dalej biegnąc w kierunku północno-wschodnim, obwodnica będzie włączać się w istniejący ślad DK32  poprzez rondo, które umożliwi wjazd i wyjazd z  Żodynia  w kierunku Wolsztyna. 

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg.  Obwodnica  poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu regionalnego i dalekobieżnego, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą.

Tekst: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI