REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wybrano wykonawcę ostatniego odcinka A18

23 grudnia br. GDDKiA wybrała wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę na przebudowę i dostosowanie ostatniego, czwartego odcinka drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Prace prowadzone będą  od granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice. Po analizie czterech ofert, które wpłynęły do przetargu, najkorzystniejszą okazała się  ta złożona przez  konsorcjum firm Kobylarnia, Mirbud oraz Budpol.

Dostosowanie ponad 21 km drogi krajowej  do  parametrów  drogi klasy A  wyceniono na  258,7 mln zł.

Jakie zadania będzie miał wykonawca?


Południowa jezdnia drogi krajowej nr 18,  na odcinku od granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice,  zostanie przebudowana.  W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącej, betonowej jezdni południowej i budowa nowej,  betonowej nawierzchni.  Ponadto przebudowane zostaną dwa węzły (Luboszów i Golnice), a także zbudowane  zostaną  pasy włączania i wyłączania do MOP Świętoszów Południe. Przewidujemy również wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy ochrony środowiska, w tym w górne przejścia dla zwierząt. Zadanie będzie realizowane w formule „Buduj”.

Termin realizacji zadania


Czas przewidziany na realizację robót,  wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,  wynosi 25 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r.

Autostrada  A18


Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym, transeuropejskim korytarzu transportowym biegnącym przez terytorium Polski, w ciągu drogi międzynarodowej drogi E36/40. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem.

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie DK18 do standardów autostrady na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km.  Całość została podzielona na  cztery  odcinki realizacyjne:
– od granicy państwa do km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r. 
– od km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
– od km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – wybrano najkorzystniejszą ofertę, planowane podpisanie  umowy w  I kw. 2021  r. 
– granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł Golnice  –  wybór najkorzystniejszej oferty.

Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA