REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę rozbudowy mostu w Sandomierzu

Komisja przetargowa wskazała jako najkorzystniejszą ofertę firmy Intop Tarnobrzeg opiewającą na kwotę ok. 68,6 mln zł. Jednym z warunków podpisania umowy z wykonawcą rozbudowy mostu przez Wisłę w ciągu DK77, będzie brak odwołań od decyzji komisji przetargowej.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zadania wykonawcy

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”. W pierwszym etapie  zadaniem wykonawcy będzie dokonanie optymalizacji projektowych, a  następnie  rozbiórka znacznej części istniejącego obiektu, wzmocnienie istniejących podpór, wybudowanie na nich nowej konstrukcji zbliżonej wizualnie do tej istniejącej oraz włączenie mostu do istniejącego układu komunikacyjnego miasta.  Inwestycja powinna być zrealizowana w  ciągu 34 miesięcy od podpisania umowy z doliczeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych.

Ponadto wykonawca będzie odpowiedzialny za przebudowę i budowę sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz przebudowę i budowę urządzeń ochrony środowiska. W ramach kontraktu  przebuduje istniejące  i  zbuduje nowe  urządzenia  bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz  wykona  kanał  technologiczny.

Najważniejsze parametry mostu po rozbudowie:
– długość mostu (płyty pomostu): 457,20 m 
– liczba przęseł: 5  
– rozpiętości teoretyczne przęseł: 84,8 + 3×95,4 + 84,8 [m] 
– szerokość jezdni: 2×3,50 m 
– obustronne opaski: 2×0,80 m 
– jednostronny chodnik: 1,50 m 

Docelowo będę dwie jezdnie


Docelowo przeprawa przez Wisłę w  ciągu drogi krajowej nr 77  ma być dwujezdniowa. Dlatego  już  w 2011 roku  wybudowany został nowy most, biegnący równolegle do starego obiektu,  wyłączonego  z ruchu ze względu na zły stan techniczny dwa lata później. W 2018 roku zatwierdzony został Program  inwestycji zakładający uzyskanie nowej decyzji środowiskowej dla rozbudowy mostu, wyburzenie starej konstrukcji mostowej i wybudowanie nowej z uwzględnieniem aktualizacji projektowych.  

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA