REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawców dokumentacji projektowej obwodnic Olsztyna i Dywit, Szczytna oraz Pisza

Zakończyły się prace komisji przetargowych związane z oceną ofert w trzech przetargach na wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowej obwodnic Olsztyna i Dywit, Szczytna oraz Pisza.

 
Grafika: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Grafika: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Oprócz ceny, weryfikacji podlegały kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Umowy z wybranymi wykonawcami GDDKiA planuje podpisać w drugiej połowie maja 2021 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyli:
1. Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51 – konsorcjum firm TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. i TRAKT Sp. z o.o. z Katowic z ceną 3 759 495,00 zł. Termin realizacji – 30 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie Studium korytarzowego oraz Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej.
2. Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 – firma IVIA z Katowic z ceną 4 797 000,00 zł. Termin realizacji – 37 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej.
3. Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 – konsorcjum firm TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. i TRAKT Sp. z o.o. z Katowic z ceną 2 230 297,50 zł. Termin realizacji – 40 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do decyzji środowiskowej.

Obecnie wykonawcy startujący w przetargach mają czas do 17 maja br. na wniesienie ewentualnych odwołań. Jeśli w tym czasie nie wpłyną odwołania oraz uprawomocni się wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oddalający odwołanie wniesione w przetargu dotyczącym obwodnicy Szczytna, GDDKiA będzie mogła przystąpić do podpisania umów z wybranymi wykonawcami.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA