REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Wybrano wykonawców dwóch odcinków drogi S61

21 listopada GDDKiA wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch odcinków S61: Podborze – Śniadowo (POLAQUA) i Suwałki – Budzisko (Budimex).

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
Co zostało do zrobienia?

Na odcinku Podborze – Śniadowo, POLAQUA (po podpisaniu umowy) będzie musiała przygotować dokumentację, złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i uzyskać decyzję, a potem wybudować dwujezdniową drogę ekspresową S61 o długości 19,463 km z nawierzchnią z betonu cementowego i przebudować 3 km drogi S8 (nawierzchnia asfaltowa). Zadanie to firma wyceniła na 749 mln zł.

Z kolei odcinek Suwałki – Budzisko ma już decyzję ZRID, więc Budimex – po podpisaniu umowy – ma zbudować 24,1 km dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni z betonu cementowego do granicy z Litwą. Wykonawca chce za to 1 mld 37 mln zł.

Rozwiązanie umowy koniecznością


Umowy z poprzednimi wykonawcami wyżej wymienionych odcinków zostały rozwiązane w maju i czerwcu tego roku. Na odcinku Podborze – Śniadowo stało się to w momencie, gdy firma RUBAU nie uzyskała ZRID w przewidzianym terminie, a nawet nie wystąpiła z wnioskiem o taką decyzję.

Z kolei na fragmencie Suwałki – Budzisko realizowanym przez Impresa Pizzarotti brak było właściwej mobilizacji wykonawcy w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych – m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty. Nie skończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożona czasowa organizacja ruchu umożliwiająca bezpieczne prowadzenie budowy – nie miała wszystkich wymaganych prawem opinii, m.in. Policji.

Kalendarium S61 Podborze – Śniadowo:

29 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie przetargu.
28 listopada 2017 r. – wybór najkorzystniejszej oferty firmy RUBAU (479,1 mln zł).
30 stycznia 2018 r. – podpisanie umowy.
16 maja 2019 r. – GDDKiA odstępuje od budowy.
16 sierpnia 2019 r. – ponowny przetarg na P&B.
21 listopada 2019 r. – wybór najkorzystniejszej oferty firmy POLAQUA (749 mln zł). Pozostałe oferty:
– Strabag Sp. z o.o. – 883,68 mln. zł.
– Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (lider) i Stecol Corporation – 912,28 mln zł.
– Konsorcjum: PORR S.A. (lider) i Unibep S.A. – 921,03 mln zł.
– Budimex S.A. – 899,9 mln. zł.
– Mostostal Warszawa S.A. – 940,97 mln.zł.

Kalendarium S61 odc. Suwałki – Budzisko:

20 kwietnia 2016 r. – ogłoszenie o zamówieniu.
24 marca 2017 r. – otwarcie ofert (wpłynęło 9).
13 kwietnia 2017 r. – wybór najkorzystniejszej oferty – Impresa Pizzarotti 605,5 mln zł (następna oferta PORR – 643,2 mln zł, kolejna Konsorcjum TRAKCJA 684,25 mln zł).
6 czerwca 2017 r. – zawarcie umowy.
20 maja 2019 r. – wojewoda wydaje ZRID.
17 czerwiec 2019 r. – GDDKiA odstępuje od umowy.
9 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie nowego przetargu.
21 listopada 2019 r. – wybór najkorzystniejszej oferty firmy Budimex (1,037 mld zł). Pozostałe oferty:
– Konsorcjum: PORR S.A. (lider) i Unibep S.A. –1,289 mld. zł.
– POLAQUA Sp. z o.o. –1,515 mld. zł.

Tak powstaje Via Baltica


Oba odcinki, na które wybrane zostały dziś najkorzystniejsze oferty będą fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. Właśnie powstająca droga ekspresowa S61 stanowi jego zasadniczą część, przebiegającą przez województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Podzielona jest na 11 odcinków realizacyjnych (licząc z drugą nitką obw. Szczuczyna), z których:
– Pięć jest w budowie : Śniadowo – Łomża Południe, węzeł Kolno – Stawiski, Stawiski – Szczuczyn, II jezdnia obw. Szczuczyna oraz odc. Wysokie – Raczki.
– Na dwa Podborze – Śniadowo i Suwałki – Budzisko, właśnie wybrano najkorzystniejsze oferty.
– Cztery odcinki są w trakcie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Łomża Południe – Łomża Zachód, Łomża Zachód – węzeł Kolno (podlaskie) oraz Szczuczyn – Ełk Południe i Ełk Południe – Wysokie (warmińsko-mazurskie).

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Białystok

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA