REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wydano DŚU dla budowy obwodnicy Janowa Lubelskiego

Burmistrz Janowa Lubelskiego wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy tego miasta w ciągu drogi krajowej nr 74. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Wniosek o wydanie decyzji lubelski Oddział GDDKiA złożył w marcu 2022 r. Burmistrz wydał ją 27 czerwca 2024 r., po przeprowadzonej procedurze oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. W wydanej decyzji zapisano warunki i rozwiązania ograniczające negatywny wpływ drogi na środowisko. Chodzi m.in. o lokalizację i parametry zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni czy zakres nadzoru przyrodniczego.

Cztery warianty

W trakcie prowadzonych prac przygotowawczych (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z wykonaniem elementów koncepcji programowej – STEŚ-R), analizowane były cztery warianty przebiegu obwodnicy. Dwa omijające miasto po północnej stronie, w okolicach strefy inwestycyjnej oraz miejscowości Biała, i dwa przebiegające po południowej stronie Janowa Lubelskiego, przez Lasy Janowskie, obszary chronione Natura 2000 oraz okolice zalewu.

W ramach przeprowadzonych analiz, najwyżej oceniony został jeden z wariantów północnych – W1B, który wskazany został we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach skierowanym do Burmistrza Janowa Lubelskiego. Trasa w tym wariancie będzie przedłużeniem łącznika od starej DK19 do węzła Janów Lubelski Północ na S19. Po niespełna 9 km włączy się do DK74, na początku przebudowywanego obecnie odcinka tej trasy.

Co dalej?

Wydanie przez Burmistrza decyzji środowiskowej zatwierdza przebieg obwodnicy i umożliwia dokończenie II etapu STEŚ-R. Jest to uszczegółowienie dotychczasowych rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, w tym określenie wytycznych dla projektu budowlanego.

Inwestycja realizowana będzie w systemie tradycyjnym. Po zakończeniu prac nad Studium, ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie projektu budowlanego, a następnie po wykonaniu projektu i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy drogi. Realizacja inwestycji jest planowana do 2030 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA