REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wydano DŚU dla rozbudowy DK60 Gostynin – Płock

Burmistrz Łącka wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku od Gostynina do Płocka.

Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

Obowiązki nałożone na Inwestora

Burmistrz Łącka, w wydanej decyzji nałożył szereg warunków, które w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia musi spełnić GDDKiA. Są to, m.in.: objęcie stałym nadzorem przyrodniczym całego przedsięwzięcia oraz konieczność wykonania urządzeń ochrony środowiska w postaci: przejść i przepustów dla zwierząt, ogrodzeń ochronno-naprowadzających. W celu minimalizacji oddziaływania hałasu na tereny chronione akustycznie zostaną zaprojektowane ekrany akustyczne. W celu przysłonięcia ekranów drogowcy wprowadzą nasadzenia pnączy, a na częściach przeziernych ekranów zastosują elementy minimalizujące ich wpływ na śmiertelność ptaków (np. pasy, kropki).

Rozbudowa 6 kilometrów drogi

Decyzja została wydana dla 9,3 km odcinka Gostynin – Płock. Ze względu na to, że równolegle prowadzone są prace projektowe związane z projektowaniem obwodnicy Łącka w ramach Programu 100 obwodnic, z rozbudowy DK60 Gostynin – Płock zostanie wyłączony odcinek drogi objęty obwodnicą Łącka.

Podstawowym celem inwestycji jest dostosowanie parametrów technicznych dwóch odcinków DK60 do obowiązujących warunków technicznych dla klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego). Będzie to jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu za wyjątkiem 3 odcinków, gdzie zastosowany zostanie przekrój 2+1, wprowadzając pas do wyprzedzania. W ramach zadania powstanie m.in. nowa konstrukcja drogi, przebudowane zostaną 4 skrzyżowania. Ponadto wybudowane będą ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, odwodnienie.

Koncepcja rozbudowy drogi

We marcu 2019 r. podpisano umowę z Arkas-Projekt na wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem o wartości ok. 1,3 mln zł. Termin zakończenia przewidziany jest w II kwartale 2024 r.

Aktualnie biuro projektowe przygotowuje materiały do przeprowadzenia posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i w konsekwencji odbioru całej dokumentacji.

Fot: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA