REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wydano ZRID dla budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9. Inwestycja jest realizowana od 2020 r. w systemie „Projektuj i buduj”.

 
Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej otwiera drogę do rozpoczęcia procedury przekazania nieruchomości pod drogę, a w konsekwencji do rozpoczęcia robót budowlanych. Wraz z wydaniem decyzji ZRID grunty potrzebne pod jej realizację przechodzą na rzecz Skarbu Państwa, a procedurę szacowania wartości przejętych nieruchomości przeprowadzą biegli rzeczoznawcy pracujący na zlecenie Wojewody Świętokrzyskiego. Po wydaniu przez wojewodę decyzji administracyjnych GDDKiA wypłaci odszkodowania dotychczasowym właścicielom.

Umowa

Umowę na realizację obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 podpisano w lipcu 2020 roku. Inwestycję realizuje wyłonione w przetargu konsorcjum firm Fabe Polska (lider) i SP Sine Midas Stroy za 52,9 mln zł. Wykonawca ma 36 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. Prace projektowe przebiegły zgodnie z harmonogramem.

Droga klasy GP


W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek  jednojezdniowej  drogi  klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości około 2,7 km.  Pobiegnie ona  nowym śladem, od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej drogi krajowej stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji planowana jest m.in. korekta części węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, budowa dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu DK9 w istniejącą trasę.

Komfort i bezpieczeństwo


Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także zminimalizuje niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta. Obecnie DK9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku 23 tysiące pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, który przejmie obwodnica. 

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA